Relaties

Je partner, je kinderen, familie en vrienden, misschien ook je buren of andere kennissen ... Allemaal mensen in je dichte omgeving, die een grote rol spelen in je leven en hoe jij je voelt. Relaties met mensen kunnen soms verstoord raken en de opvoeding van je kinderen loopt niet altijd van een leien dakje.

Een dip in je relatie?

Een dip in je relatie is normaal, maar soms lijk je er moeilijk uit te geraken. CAW kan je hierin begeleiden, als je dat wenst. We ondersteunen je bij problemen in de relatie met je partner of in de manier waarop jullie als gezin met elkaar omgaan. Deze begeleiding is er zowel voor koppels die ervoor kiezen om hun relatie te verbeteren, als voor koppels die niet zeker zijn of ze hun relatie willen voortzetten.

Scheidingsbegeleiding

Een scheiding is zowel voor partners als voor kinderen in een gezin een stressvolle situatie. Begeleiding in een echtscheidingssituatie kan de ruimte geven om met een professionele hulpverlener te spreken over de beleving en verwerking van de echtscheiding, het opvoeden van kinderen en de gevolgen voor jullie als ouder. Scheidende partners die hulp zoeken bij het uitwerking van een goede regeling kunnen een beroep doen op een bemiddelaar.

Scheidingsbemiddeling draait om het maken van correcte afspraken. De bemiddelaar is onpartijdig. Hij geeft (juridische) informatie en begeleidt partners naar een regeling die zij zelf afsluiten en waar beiden achter kunnen staan. De bemiddelingsovereenkomst kan de basis vormen voor een echtscheiding in onderlinge toestemming. Gemaakte afspraken kunnen bovendien bekrachtigd worden bij de rechter die daarvoor bevoegd is.