Scheidings- en ouderschapsbemiddeling Limburg

Familiale bemiddeling bij scheiding en ouderschap

Bekijk de locaties

Wanneer mensen scheiden, brengt dit een hele reorganisatie met zich mee. Zéker als er kinderen zijn. Het partnerschap eindigt maar het ouderschap blijft bestaan.

Het is belangrijk dat kinderen niet gekneld raken in de conflicten van hun ouders en dat ze met beiden een positieve band houden. De bemiddelaar zal daar veel aandacht aan besteden.

Deze hulpverlening is enkel beschikbaar in de regio Limburg.

Het CAW heeft erkende familiaal bemiddelaars in dienst. Ze zijn opgeleid om onafhankelijk en onpartijdig te bemiddelen in familiale zaken. Ze bieden daarmee een alternatief voor een gerechtelijke procedure.

Onze bemiddelaars streven steeds naar een overeenkomst die voor iedereen aanvaardbaar is en de belangen van alle betrokkenen respecteert. De bemiddelaar geeft informatie en helpt onderhandelen. Het resultaat is bijvoorbeeld een echtscheiding met onderlinge toestemming of een (ouderschaps)overeenkomst die door de rechtbank bekrachtigd kan worden.

We streven steeds naar een overeenkomst die voor iedereen aanvaardbaar is en de belangen van alle betrokkenen respecteert.

Bij een bemiddeling in familiale zaken kunnen volgende thema’s aan bod komen:

  • verdeling van goederen, financiën en onroerende goederen
  • het ouderlijk gezag, verblijfsen omgangsregeling en kostenregeling
  • juridische conflicten tussen familieleden

De vrijwillige medewerking van alle partijen is voor bemiddeling heel belangrijk. Beide partijen zijn aanwezig en bereid tot een oplossing te komen. De inhoud van de gesprekken blijft strikt vertrouwelijk.

We zijn er voor zowel gehuwde als ongehuwde koppels die vastlopen in een regeling over de kinderen, goederen en/of andere familiale conflicten.

Contact
Bekijk alle locaties