Ondersteuning rond corona en de gevolgen ervan

De covid-crisis heeft ons het afgelopen jaar allemaal hard getroffen. Daarom biedt het CAW ondersteuning aan specifiek rond corona en de gevolgen daarvan.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Brabant.

Ondersteuning voor individuele personen

Psychosociale ondersteuning

Heel wat mensen hebben geleden onder de strikte maatregelen tijdens de coronacrisis. Het gemis aan familie, het gebrek aan sociaal contact met vrienden en kennissen, het wegvallen van ontspannende activiteiten en hobby’s, soms ook het wegvallen van professionele activiteiten… Het kan leiden tot allerlei gevoelens zoals verdriet, eenzaamheid en soms zelfs depressiviteit.

Ook het virus zelf had een impact. Sommige mensen voelen zich angstig en gestresseerd. Ondervinden moeilijkheden om het huis uit te komen, terug in contact te komen met andere mensen of piekeren over wat de toekomst nog gaat brengen?

Sommige mensen zijn zelf ziek geweest en hebben het moeilijk om hun veerkracht terug te vinden.

Hulp voor nabestaanden

Heel wat mensen hebben een dierbare (ouder, partner, kind, vriend…) verloren. Bovendien konden ze hen niet bezoeken in het ziekenhuis en verliep het afscheid anders dan ze hoopten of verwachtten. Dit alles maakt de verwerking van dit verlies vaak nog moeilijker.

Naast verdriet kunnen er ook schuldgevoelens zijn, angst, boosheid…

Psychosociale ondersteuning kan helpen om van start te gaan met deze moeilijke verwerking.

Concreet

Hulp vragen is niet altijd makkelijk. Heb je nood aan gesprek, neem dan contact met ons op. We bekijken samen met jou welke vragen je hebt, welke nood je ondervindt, wat haalbaar is en hoe we daar samen mee verder kunnen.

Onze hulpverlening is gratis.

Ondersteuning voor woonzorgcentra

Bewoners van woonzorgcentra zijn bijzonder hard getroffen door covid-19. Ze hebben hun familie en geliefden vaak lange tijd niet of beperkt mogen ontmoeten, hebben medebewoners verloren en in moeilijke omstandigheden hun dagdagelijkse leven moeten leiden.

Ook voor hen biedt het CAW ondersteuning aan, op maat, individueel of in groep.

Contact en info:

Anneleen Giedts
0489 96 03 54
anneleen.giedts@cawoostbrabant.be