Signalering

Wij willen ook signalen geven aan het brede publiek en de beleidsmakers over wat wij in de dagelijkse praktijk opmerken. Evoluties die ons verontrusten of bepaalde vragen die steeds meer voorkomen in ons onthaal. We doen dit door duidelijke standpunten in te nemen en die naar buiten te brengen. Steeds met het oog op welzijn. Jouw welzijn, en dat van alle anderen in de samenleving.

Niet zeker waar zoeken?

Probeer enkele termen hieronder in te geven, wij doorzoeken dan onze databank.