Project ‘Zelfbeeld, communicatie en grenzen’

In deze gratis vorming werken we rond zelfbeeld, communicatie en grenzen van jongeren van de 2e graad middelbaar onderwijs.

‘Zelfbeeld, communicatie en grenzen’ is een educatief project ontwikkeld in het kader van het strategisch veiligheids-en preventieplan (SVPP). De stad Hasselt ging hiervoor een samenwerking aan met CAW Limburg en meer specifiek JAC Limburg. Het resultaat is dit gratis project voor de leerlingen van het 4de jaar van het secundair onderwijs.

Algemeen doel

Het algemeen doel van het project is het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van jongerengeweld en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot jongerengeweld.

Een eerste deel van de vorming is gericht op zelfbeeld en communicatie. We laten de jongeren stilstaan bij het beeld over zichzelf en anderen en hoe communicatie uit de hand kan lopen.

Een tweede deel is gericht op bewustwording en aangeven van de eigen lichamelijke en emotionele grenzen én die van anderen.

Hiermee willen we de weerbaarheid van de leerlingen verhogen in situaties waarin de emotionele integriteit bedreigd wordt en zo voorkomen dat ze slachtoffer of pleger van een vorm van geweld worden.

Onderliggende doelen

 • jongeren kennen de werking van het JAC en weten waarvoor ze er terechtkunnen;
 • de drempel om naar het JAC toe te stappen, wordt verkleind;
 • jongeren kunnen positieve eigenschappen van zichzelf en van anderen herkennen;
 • jongeren zien in dat het beeld van de anderen niet altijd overeenkomt met het beeld over zichzelf;
 • jongeren weten dat er vooroordelen bestaan en dat iedereen hier aan onderhevig is;
 • jongeren bewust maken van de eigen mening en verwachtingen over vriendschapsrelaties;
 • jongeren zijn zich bewust van hoe roddels ontstaan;
 • jongeren weten dat iedereen op een andere manier reageert in een conflict en herkennen hun eigen conflictstijl;
 • jongeren leren hun eigen en andermans lichamelijke en persoonlijke grenzen kennen, aangeven en respecteren.
 • jongeren leren het verschil tussen de comfortzone, leerzone en paniekzone.

Het project valt onder relationele en seksuele vorming en vertrekt van een positieve en brede invulling van seksualiteit. Volgens Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, moet relationele en seksuele vorming (RSV) 3 hoofddoelstellingen nastreven. Een vorming over seks en relaties besteedt bij voorkeur aandacht aan alle 3 de doelstellingen. Op deze manier willen we dat jongeren opgroeien tot verantwoordelijke en liefhebbende partners.

Thema’s

 • hoe zie ik mezelf, hoe zien anderen mij?
 • 1ste indrukken en vooroordelen
 • sociale media
 • vriendschapsrelaties
 • fouten in communicatie
 • conflictstijlen
 • lichamelijke en emotionele grenzen
 • comfort-, leer- en paniekzone
 • aangeven van grenzen

Practisch

 • Het project wordt GRATIS aangeboden voor alle leerlingen van het 4de jaar van Hasseltse secundaire scholen en/of leefgroepen
 • Het project bestaat uit 2 x 2 lesuren
 • Er wordt gewerkt met groepen van maximum 15 leerlingen (indien nodig kan een klas opgesplitst worden)
 • De leerkracht is niet aanwezig tijdens de vorming.
 • De materialen en methodieken die wij gebruiken zijn aangepast aan de leeftijd en de doelgroep.

Contact en info

Ann Stelten – Hanne Sbardella – Sandra Heeren

vormingscel@cawlimburg.be

011 22 73 91