Project ‘GeSLAAGde relatie’

Met dit project willen we de weerbaarheid van adolescenten (3e graad middelbaar onderwijs) verhogen.

‘GeSLAAGde Relatie?!’ is een educatief project ontwikkeld in het kader van het strategisch veiligheids-en preventieplan (SVPP). De stad Hasselt ging hiervoor een samenwerking aan met CAW Limburg en meer specifiek JAC Limburg. Het resultaat is dit project voor de leerlingen van het 6de jaar van het secundair onderwijs.

Algemeen doel

Het algemeen doel van het project is het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van jongerengeweld en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot jongerengeweld.

Dit willen we via deze vorming bereiken door ons te richten op partnergeweld bij jongeren. Er wordt namelijk algemeen verondersteld dat partnergeweld in een eerdere levensfase (adolescentie) een belangrijke voorbode is voor huiselijk geweld in een latere, volwassen levensfase.

Relaties tijdens de adolescentie bereiden jongeren voor op hun toekomstige, volwassen relaties. De negatieve keerzijde hiervan is dat jongeren blootstaan aan een vergrote kans op agressie en geweld in de relatie. Hiermee wordt elke vorm van geweld bedoeld: fysiek, seksueel, psychisch en financieel. Adolescenten weten vaak nog niet veel van misbruik, hebben minder communicatieve vaardigheden en het zogenaamde ‘gender stereotyping’, klassieke mannen- en vrouwenpatronen, is sterker in de adolescentiefase dan tijdens de volwassen periode.

Ook is er een risico op ontwikkelingsachterstand bij de slachtoffers. De adolescentie is een cruciale ontwikkelingsfase op het gebied van identiteit en onafhankelijkheid. Geweld kan deze ontwikkeling belemmeren.

Om jongeren weerbaar te maken tegen partnergeweld, als slachtoffer, en/of als pleger, concentreren we ons op de onderliggende doelen.

Onderliggende doelen

 • jongeren kennen de werking van het JAC en weten waarvoor ze er terechtkunnen;
 • de drempel om naar het JAC toe te stappen, wordt verkleind;
 • jongeren zijn zich bewust van de eigen mening en verwachtingen over liefdesrelaties;
 • jongeren kennen het verloop van liefdesrelaties en de verscheidenheid ervan;
 • jongeren leren dat ruzies en conflicten kunnen ontstaan als gevolg van (mis)communicatie;
 • jongeren zijn zich bewust van de verschillen tussen hun eigen grenzen en die van anderen in een relatie;
 • jongeren kennen kenmerken van partnergeweld;
 • jongeren weten welke hulpbronnen ze kunnen raadplegen bij geweld (binnen relaties).

Het project valt onder relationele en seksuele vorming en vertrekt van een positieve en brede invulling van seksualiteit. Volgens Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, moet relationele en seksuele vorming (RSV) 3 hoofddoelstellingen nastreven. Een vorming over seks en relaties besteedt bij voorkeur aandacht aan alle 3 de doelstellingen. Op deze manier willen we dat jongeren opgroeien tot verantwoordelijke en liefhebbende partners.

Thema’s

 • liefdesrelaties
 • relatievormen
 • communicatie in relaties
 • emotionele en lichamelijke grenzen binnen relaties
 • ruzie maken
 • verschillende vormen van partnergeweld

Praktisch

 • Het project wordt GRATIS aangeboden voor alle leerlingen van het 6de jaar van Hasseltse secundaire scholen en/of leefgroepen
 • Het project bestaat uit 2 x 2 lesuren
 • Er wordt gewerkt met groepen van maximum 15 leerlingen (indien nodig kan een klas opgesplitst worden)
 • De leerkracht is niet aanwezig tijdens de vorming.
 • De materialen en methodieken die wij gebruiken zijn aangepast aan de leeftijd en de doelgroep.

Contact en info

Ann Stelten – Hanne Sbardella – Sandra Heeren

vormingscel@cawlimburg.be

011/22.73.91