Hulpverlener – krachtwerk(t)-coach Trefplaats Jeugdhulp Kempen

CAW De Kempen
Reageren voor 22.07.2022
Bepaalde duur, Deeltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio De Kempen.

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen.

Trefplaats Jeugdhulp Kempen is een intersectoraal samenwerkingsverband met organisaties en diensten uit het welzijns- en onderwijslandschap. Samen zetten we een krachtgericht hulpaanbod op en dit in afwachting van het gemoduleerde hulpaanbod binnen de integrale jeugdhulp. Je vormt dan ook team met collega’s van andere organisaties en sectoren.

Wat doe je?

  • Je werkt samen met minimaal 20 gezinnen op jaarbasis vanuit een krachtgerichte basishouding.
  • Je gaat een professionele werkrelatie aan waarbij behoeften, vragen, wensen en mogelijkheden van het gezin en betrokkenen centraal staan.
  • Je organiseert overlegtafels om samen aan een helder gezinsplan te schrijven waarbij duidelijk is wie welke ondersteuning kan bieden (gezin, mensen uit het netwerk, vrijwilligers en professionelen).
  • Je volgt deze samenwerking (zo lang als nodig maar zo kort als mogelijk) op, evalueert en helpt verbinding maken met de ‘probleem gebonden’ vervolghulp.

Wie ben je?

 

  • Je hebt een groot hart en nabije houding voor gezinnen (ouders, kinderen, jongeren, familie en netwerk) in verontrustende situaties. Je kan hierbij gezinnen inspireren om de regie over het leven te hervinden.
  • Je respecteert de bestaande visies en werkingsprincipes, je stelt je kritisch en constructief op t.o.v. de werking, je bent bereid tot reflectie en zelfkritiek.
  • Je bent flexibel en bereid tot bijscholing.
  • Je kan cultuur- sensitief werken.
  • Je hebt kennis van jeugdhulpverlening en het totale welzijnslandschap in het arrondissement
  • Je beschikt over een bachelordiploma in de humane wetenschappen, in een sociale richting of je hebt relevante ervaring in het werken met de doelgroep van het CAW.
  • Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden. Kennis van andere talen is een pluspunt.

Wat mag je verwachten?

  • Een contract van bepaalde duur voor 1 jaar, jobtime is te bespreken: 50%-70%. Het uurrooster is af te stemmen met je teamverantwoordelijke.
  • Je werk sporadisch ‘s avonds en op zaterdag afhankelijk van de vraag van de cliënten. Dit is wel met regelmaat en in afstemming met de gezinnen.
  • Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC319.01 (B1C), de brutowedde startwedde bedraagt €2717,81 per maand voor een 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit. Anciënniteit: maximum 5 jaar bij eerste indiensttreding bij CAW De Kempen.
  • Je krijgt de mogelijkheid tot voortdurende vorming, bijscholing en opleiding. We vinden het belangrijk om elke medewerker de kans te bieden om een goede loopbaanplanning uit te werken.
  • Je tewerkstellingsplaats is de Welzijnscampus in Turnhout maar je werkt voornamelijk mobiel (huisbezoeken) in het hele arrondissement Turnhout. Je hebt hiervoor een wagen ter beschikking.
  • De datum van indiensttreding is in overleg te bepalen, bij voorkeur zo snel mogelijk.


Ben je geïnteresseerd?

Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul dan het invulformulier op deze website in.

 

  • We verwachten je kandidatuur ten laatste op 22 juli 2022.
  • Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.
  • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Indien je in tussentijd vragen hebt over deze vacature, kan je contact opnemen met Lies Janssens lies.janssens@cawdekempen.be / 0496/26 95 98 of Ilse Hendrickx via ilse.hendrickx@cawdekempen.be / 0492 46 17 79.

Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.