Hulpverlener (mobiel) jongerenonthaal (JAC)

Eeklo
Deeltijds, Onbepaalde duur

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

Wie is het CAW?

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie die zich richt tot de brede bevolking. Het is onze missie om het welzijn van ieder persoon te versterken, met een bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. We zijn rechtstreeks toegankelijk voor elke welzijnsvraag, voor iedereen. We vertrekken hierbij vanuit de krachten van de cliënten en zetten sterk in op samenwerking, niet alleen intern maar ook met diverse externe partners.

Binnen het CAW Oost-Vlaanderen zetten we in op een divers personeelsbestand om zo onze hulp- en dienstverlening breder in te zetten en een groter doelpubliek te bereiken.

Wil jij de uitdaging aangaan om jongeren een warm onthaal te bieden en hen te ondersteunen bij diverse vragen? 

Dan is deze job misschien iets voor jou! 

Hierin kan jij het verschil maken!

Als (mobiel) hulpverlener jongerenonthaal (JAC) werk je op diverse manieren om laagdrempelig en direct toegankelijk onthaal te bieden aan jongeren en jongvolwassenen tussen de 12 en 25 jaar in een kwetsbare situatie (multiproblem; dak- en thuisloosheid, (vermoeden van) beperking, instellingsverlaters,…). Je pakt onderbescherming aan door deze jongeren en jongvolwassenen te ondersteunen naar een betere sociale bescherming. De cliënt kan bij jou terecht met de meest uiteenlopende vragen: vragen in verband met inkomen, rechten, huisvesting, seksualiteit, relatieproblemen, geweld en misbruik enz. Je werkt in het werkingsgebied Meetjesland/Schelde-Leie (regio Deinze/Zelzate). 

Wat doe je?

 • Je stemt je af op de jongeren hun cognitief en emotioneel ontwikkelingsniveau, met aandacht voor risicomanagement waar nodig.
 • Je staat in voor minimaal een proces van vraagverheldering en rechtendetectie. Dit kan een finaliteit op zich zijn. In sommige gevallen kan dit ook leiden tot directe hulp en rechtenrealisatie. In andere situaties is dit een opstap naar een aantal opvolgingsgesprekken om te komen tot een voor de cliënt gepaste oplossing. Indien nodig, voorzie je een hulpverleningsvoorstel met de meest aangepaste doorverwijzing of toeleiding, zowel intern als extern.
 • Bij crisissituaties onderneem je de juiste stappen.
 • Soms neem je de casusregie op: je ondersteunt, bemiddelt, coördineert en integreert lopende hulp- en dienstverlening. Je neemt de nodige belangenbehartiging op.
 • In kader van het mobiel werken leg je – binnen een intersectorale samenwerking – pro-actief contact met de jongeren/jongvolwassenen. Je bent een vast aanspreek-/referentiepunt voor de cliënt. Je werkt drempelverlagend (financieel, taal, schaamte, …) en zorgt op een aanklampende manier voor continuïteit in het traject van de jongeren/jongvolwassenen.
 • Je motiveert de cliënt om zijn haar natuurlijk en/of professioneel netwerk terug te activeren, te herstellen of op te bouwen. Je zoekt ook zelf naar dit netwerk en installeert en versterkt verbinding met deze netwerken.
 • Je signaleert structurele tekorten in de toegankelijkheid van de bestaande hulp- en dienstverlening.

Hoe doe je dit?

 • In functie van een geïntegreerd breed onthaal (GBO) zetten we in op diverse methodieken om het onthaal voor deze cliënten zo toegankelijk mogelijk te maken. Je gaat in contact en bouwt een hulpverleningsrelatie op, op tempo van de cliënt.
  • Fysiek-ambulante hulp zowel vanuit het CAW-huis als op huisbezoek
  • Online: e-mail en chat
  • Telefonisch
  • Vindplaatsgericht mobiel onthaal : via aanwezigheid in een vindplaats (zoals een intersectorale samenwerking, instelling, enz. ) biedt je een aanklampend onthaal aan cliënten met een vraag die de weg naar het CAW onthaal anders niet vinden. Je investeert in het creëren van opportuniteiten binnen dienst- en hulpverlening.
 • Je neemt actief deel aan intersectoraal casusoverleg en teamvergaderingen, wisselt kennis uit en creëert zo een flexibele samenwerking rond de cliënt. In de vindplaatsen werk je met hulpverleners van verschillende disciplines samen (hulpverleners, sociaal-cultureel werkers, jeugdwerkers, opbouwwerkers, …).
 • Je registreert de aanmeldingen en evoluties in een elektronisch dos

Wie ben jij?

 • Diploma en ervaring: Je hebt een diploma professionele bachelor (orthopedagogie, toegepaste jeugdcriminologie, sociaal-cultureel werk – traject jeugddelinquentie, of in een andere sociale, menswetenschappelijke richting relevant m.b.t. de functie) en maximum 7 jaar relevante werkervaring.
 • Ervaring in de hulpverlening en in het begeleiden van jongeren/jongvolwassenen met complexere problematieken is mooi meegenomen.
 • Je bent maatschappelijk geëngageerd en hebt een brede kennis van sociale kaart, theoretische en methodische concepten gelinkt aan netwerkontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, kracht- en oplossingsgericht werken,….
 • Je hebt affiniteit met mobiel en vindplaatsgericht werken.
 • Hulpverlenende vaardigheden: Je bent sterk in het zicht krijgen op de problemen (vraagverheldering) en kan op basis hiervan een analyse maken, prioritaire doelen stellen en een duidelijk stappenplan opmaken in samenspraak met de cliënt. Je werkt vanuit een contextuele benadering.
 • Communicatieve vaardigheden: Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, andere talen zijn een troef. Je bent toegankelijk en makkelijk aanspreekbaar. Jouw communicatieve vaardigheden en empathie maken jou tot een sterke communicator zowel formeel als informeel. Je bent sterk in netwerken onderhouden en uitbouwen.
 • Technische en probleemoplossende vaardigheden: Je bent hands-on en met je creatieve probleemoplossende vaardigheden kan je vlot omgaan met crisissituaties. Je werkt actiegericht en bent niet snel uit je lood geslagen.
 • Tijdsmanagement: Je beschikt over een gezonde portie flexibiliteit, relativering en geduld om telkens nieuwe kansen en mogelijkheden te bieden. Je werkt gestructureerd, planmatig en resultaatsgericht. Je houdt van zelfstandig werken, doch verliest hierbij het team- en organisatiebelang niet uit het oog.
 • Administratieve en planningsvaardigheden: Je bent nauwkeurig en stipt in administratieve opvolging en beheerst de basisvaardigheden ICT.
 • Je bent beschikbaar voor permanentieopvolging en bent bereid tot avondwerk. Ook op woensdagnamiddagen ben je beschikbaar.
 • Je beschikt over een rijbewijs en de mogelijkheid tot het gebruik van een wagen.

Dit mag jij van ons verwachten!

 • Als medewerker bij het CAW Oost-Vlaanderen kan je rekenen op:
  • Een contract van onbepaalde duur voor 19u (50%), kan gecombineerd worden met 19u onbepaalde duur voor het volwassenonthaal, teneinde een fulltime tewerkstelling te bekomen
  • Een multdisciplinair team waarmee je niet alleen je casussen kan afstemmen maar dat ook een luisterend oor biedt

  En nog zo veel meer! We zijn een organisatie waar onze waarden ook dagelijks in de praktijk worden toegepast.  

  • Bij opstart krijg je een aangepast introductie- en coachingstraject.
  • Ook tijdens jouw verdere loopbaan zijn er mogelijkheden tot bijscholing en ontwikkeling.
  • Een verloning volgens het PC 319.01, barema B1c waarbij alle aantoonbare én relevante anciënniteit wordt overgenomen.
  • Uitbetaling woon-werkverkeer met fiets, openbaar vervoer of auto.
  • Je kan ook intekenen voor een hospitalisatieverzekering tegen een gunstig groepstarief.
  • Smartphone (systeem voordeel alle aard)
  • En… uiteraard is er af en toe ook een teamactiviteit of feestje!

Solliciteer nu!

Interesse in deze job?
Vul dan online je sollicitatie aan via het sollicitatieformulier 

Sollicitaties via mail worden niet behandeld!

Voor verdere vragen kan je contact opnemen met HR medewerker Hanna Wyers
CAW Oost-Vlaanderen, Visserij 153, 9000 Gent
+32 9 432 05 34
vacatures@cawoostvlaanderen.be

Kaart: https://goo.gl/maps/PvaKT49BRu32