Verbindingsmedewerker 1Gezin 1Plan

Sint-Niklaas
Deeltijds, Onbepaalde duur

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

Wie is het CAW?

Het CAW Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie met als missie om het welzijn van ieder persoon te versterken. Dit doen we op een laagdrempelige manier, met oog voor elke welzijnsvraag en in nauwe samenwerking met lokale partners.

Als verbindingsmedewerker 1Gezin 1Plan maak je deel uit van een regionaal samenwerkingsverband, dat bestaat uit diverse organisaties en diensten uit welzijn en onderwijs. Doelstelling is inzetten op meer gebruik van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Het gezin staat centraal en bepaalt mee de regie over het verdere verloop van de hulpverlening.

Samengevat:

 • Contract Onbepaalde Duur
 • 50%
 • Sint-Niklaas
 • Onderdeel van netwerkorganisatie die inzet op jeugdhulpverlening

Hierin kan jij het verschil maken!

In dit samenwerkingsverband neem je vanuit het CAW als verbindingsmedewerker volgende verantwoordelijkheden op:

  • Opmaak gezinsplan:
   – Samen met de cliënt en aanmelder inzetten op vraagverheldering, op zoek gaan naar wie best betrokken wordt bij de opmaak van het gezinsplan
   – Logistieke steun bieden bij het organiseren van een tafel; verdere praktische organisatie en coördinatie
   – Faciliteren van de tafel; gesprek leiden met doelgerichtheid en deontologie als richtlijn, gesprek samenvatten, de conclusies en afspraken vastleggen
   – Ervoor zorgen dat tijdens een tafel een steunfiguur door cliënt wordt gekozen, de stem van elk gezinslid vertegenwoordigd is, afspraken zijn ifv continuïteit en opvolging gezinsplan en dat deze gedragen wordt door verschillende betrokkenen
  • Inzetten op innovatieve flexibele hulp
   – Flexibele generalistische ondersteuning aanbieden indien blijkt dat het gezinsplan geen antwoord biedt op bepaalde vragen, dit op verschillende levensdomeinen van het gezin. Je vertrekt hierbij van de krachten in en rond het gezin
   – Eigen specifieke expertise – met voorkeur op onthaalfunctie, indicatiestelling – inzetten bij het realiseren van de doelen met het gezin.

Wie ben jij?

 • Je hebt een diploma hoger onderwijs (bachelor, graduaat of HBO5) in een menswetenschappelijke richting
 • Je hecht veel belang aan een netwerk. Je vertegenwoordigt graag het CAW DNA t.a.v. de verschillende actoren en neemt hier ook vlot een trekkersrol in op.
 • Je hebt zin om je bij te scholen en verdiept je graag in hulpverlenende, motiverende en bemiddelende gesprekstechnieken en het principe meerzijdige partijdigheid.
 • Flexibiliteit en zelfstandigheid is vormen jou een grote meerwaarde.
 • Outreachend werken is voor jou de manier om contacten te leggen met cliënten.
 • Je bent graag op de baan om zo dicht mogelijk bij de cliënten te kunnen staan.
 • Je beschikt hierbij over een rijbewijs B en voertuig om je te verplaatsen.

Dit mag jij van ons verwachten!

 • Een deeltijdse job (19u/w) in het kader van een vervanging, waarbij je onmiddellijk van start kan gaan en werkt vanuit regio Waasland (Sint-Niklaas)
 • Verloning volgens barema B1c uit het Paritair Comité 319.01. Je relevante en aantoonbare anciënniteit telt mee voor de berekening van je loon.
 • Je kan rekenen op een gevarieerd loonpakket met o.a. maaltijd- en ecocheques, vergoeding woon-werk en een hospitalisatieverzekering en een smartphone met voordeel alle aard.
 • Bij CAW Oost-Vlaanderen staan engagement, duidelijkheid, verantwoordelijkheid, een lerende mindset, impact en innovatie centraal. Vanuit deze principes gaan we samen aan de slag.
 • We investeren in je persoonlijke ontwikkeling via een uitgebreid introductie- en coachingstraject.
 • Daarnaast bieden we je de kans om je eigen work-life balans te bewaken via een systeem van glijdende uren, telewerk en bijkomende vakantiedagen.

Solliciteer nu!

Solliciteren kan via het online Vul dan online je sollicitatie aan vóór … via het sollicitatieformulier. . Alle sollicitanten krijgen op korte termijn respons.

De sollicitatieprocedure ziet er als volgt uit:

 • Alle kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. Eventueel wordt kort telefonisch contact opgenomen om nog een aantal zaken te verhelderen.
 • Na een positieve screening word je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, samen met de teamverantwoordelijke en een HR medewerker. Tijdens dit gesprek zoomen we in op je ervaring en motivatie en wordt dieper ingegaan op de inhoud van de functie. Ook praktische zaken rond onder meer loon worden afgetoetst.
 • Na dit gesprek krijg je binnen de twee weken feedback of je kandidatuur al dan niet wordt weerhouden en je kan starten bij CAW Oost-Vlaanderen.