Stages 2022-2023 – 2de jaar – Cluster Forensisch Welzijnswerk – CAW Limburg VZW

Limburg
Stage

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Limburg.

Afdeling: Justitieel Welzijnswerk (VOLZET)

“Justitieel Welzijnswerk biedt hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in Limburg en hun naastbestaanden met het oog op een duurzame re-integratie in de samenleving. De trajectbegeleiders bieden zowel onthaalgesprekken als begeleidingen aan en werken samen met de familiaal detentiebegeleider om het netwerk van de gedetineerde te betrekken in de huidige situatie en de toekomst van de beklaagde of veroordeelde cliënt. Daarnaast kunnen onze gedetineerde cliënten beroep doen op de schuldhulpverlener en rechtshulpverlener binnen het team. De organisatieondersteuners tenslotte staan in voor de organisatorische en methodische ondersteuning van de verschillende hulp- en dienstverlenende initiatieven in de gevangenis.”  

Regio: Hasselt (gevangenis)

Soort stage: Meeloopstage

Richting: Bachelor Maatschappelijk Werk

 

Een stage aanvragen 

Studenten met interesse in een stageplaats binnen het CAW Limburg dienen het stageverzoekformulier in bijlage te downloaden, in te vullen en te mailen naar stages@cawlimburg.be

Je verzoek wordt vervolgens bezorgd aan de leidinggevende van de afdeling(en) waar je voorkeur naar uit gaat. Deze zal je verzoek dan verder behandelen en beantwoorden.

Wanneer een stageplaats beschikbaar is en je verzoek aan de vraag beantwoordt, ontvang je een uitnodiging voor een gesprek waarin wederzijdse verwachtingen worden besproken.  

De administratieve afhandeling gebeurt door de personeelsdienst van het CAW Limburg. De stage kan pas starten als zowel de praktische afspraken als de administratieve verplichtingen in orde gebracht zijn. Je stagebegeleider zal je hierbij begeleiden.  

Download: Stageverzoekformulier