Stages 2022-2023 – 3de jaar – Cluster Forensisch Welzijnswerk – CAW Limburg VZW

Limburg
Stage

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Limburg.

Afdeling: Gerechtelijke Opgelegde Hulpverlening (GOH) – Hulpverlening Seksueel Delinquenten (HSD) – Gedragstraining (vanaf 01/2023) (VOLZET)

Het team GOH/HSD (Gerechtelijk Opgelegde Hulpverlening/Hulpverlening Seksueel Delinquenten)  is een onthaal- en begeleidingsteam binnen de Forensische Cluster van CAW Limburg. Personen die een misdrijf pleegden, volgen bij ons een kortdurende of langdurende individuele en/of groepsbegeleiding, in het kader van een ambulant justitiële maatregel of op vrijwillige basis. Wij werken met de cliënt aan bewustwording, empathie en verantwoordelijkheid met het oog op gedragsverandering, hervalpreventie, herstel en het verhogen van levenskwaliteit. Er wordt nauw samengewerkt met de twee Limburgse justitiehuizen. 

Regio: Hasselt

Soort stage: Afstudeerstage

Richting: Bachelor Maatschappelijk Werk / Toegepaste Psychologie

Afdeling: De Passerel (vanaf 01/2023)

De Passerel biedt langdurige residentiële opvang en begeleiding aan dak- en thuisloze vrouwen en hun eventueel vergezellende kinderen.  Ze hebben geen woonst of bevinden zich in een onzekere woonsituatie.  Het gaat meestal om multiprobleemsituaties die een intensieve en integrale begeleiding vereisen.  De begeleidingsdoelstellingen, de verblijfsduur en de intensiteit van de begeleiding worden bepaald door de hulpvraag.  Er wordt ook gefocust op het uitbouwen van een netwerk met als doel een betere sociale integratie. 
De Passerel biedt opvang in groepsverband maar elke cliënte beschikt over haar eigen kamer, al dan niet met haar kinderen. 

Regio: Genk

Soort stage: Afstudeerstage

Richting: Bachelor Maatschappelijk werk / Orthopedagogie

 

Een stage aanvragen 

Studenten met interesse in een stageplaats binnen het CAW Limburg dienen het stageverzoekformulier in bijlage te downloaden, in te vullen en te mailen naar stages@cawlimburg.be 

Je verzoek wordt vervolgens bezorgd aan de leidinggevende van de afdeling(en) waar je voorkeur naar uit gaat. Deze zal je verzoek dan verder behandelen en beantwoorden. 

Wanneer een stageplaats beschikbaar is en je verzoek aan de vraag beantwoordt, ontvang je een uitnodiging voor een gesprek waarin wederzijdse verwachtingen worden besproken.  

De administratieve afhandeling gebeurt door de personeelsdienst van het CAW Limburg. De stage kan pas starten als zowel de praktische afspraken als de administratieve verplichtingen in orde gebracht zijn. Je stagebegeleider zal je hierbij begeleiden.  

 

Download: Stageverzoekformulier