Stages 2022-2023 – 2de jaar – Cluster Ambulante begeleidingen – CAW Limburg vzw

Limburg
Stage

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Limburg.

Afdeling: Integraal Welzijnswerk (IW) (VOLZET)

Wij bieden begeleiding aan wanneer cliënten zich in een situatie bevinden waarin ze ondersteuning nodig hebben.  We werken op verschillende domeinen versterkend en werken aan verandering.
We vertrekken steeds vanuit de vraag van de cliënt en proberen samen te komen tot een plan van aanpak.
We werken integraal dit wil zeggen dat we kijken hoe de verschillende levensdomeinen elkaar beïnvloeden en samenhangen. 
Naast dit begeleidingsaanbod kunnen we bemiddelen, verwijzen of toeleiden naar andere diensten of organisaties indien dit nodig is.
We werken samen met vrijwilligers, andere betrokken hulpverleningsdiensten en bestaande netwerken.  

Regio: Genk

Soort stage: meeloopstage

Richting: Bachelor Maatschappelijk werk

Vereiste:

  Rijbewijs B + wagen

 

Een stage aanvragen

 Studenten met interesse in een stageplaats binnen het CAW Limburg dienen het stageverzoekformulier in bijlage te downloaden, in te vullen en te mailen naar stages@cawlimburg.be

 Je verzoek wordt vervolgens bezorgd aan de leidinggevende van de afdeling(en) waar je voorkeur naar uit gaat. Deze zal je verzoek dan verder behandelen en beantwoorden.

 Wanneer een stageplaats beschikbaar is en je verzoek aan de vraag beantwoordt, ontvang je een uitnodiging voor een gesprek waarin wederzijdse verwachtingen worden besproken.

 De administratieve afhandeling gebeurt door de personeelsdienst van het CAW Limburg. De stage kan pas starten als zowel de praktische afspraken als de administratieve verplichtingen in orde gebracht zijn. Je stagebegeleider zal je hierbij begeleiden.

Download: Stageverzoekformulier