Stagevacature Crisisteam

Boom Mechelen Lier
Stage

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Boom Mechelen Lier.

Over ons

CAW Boom Mechelen Lier is dé eerstelijnsorganisatie die het psychosociaal welzijn van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid versterkt in de regio Boom-Mechelen-Lier.

CAW Boom Mechelen Lier helpt mensen om zich persoonlijk en sociaal te ontplooien, hun individuele en sociale rechten uit te oefenen of door eerstelijnshulp op maat en psychosociale begeleiding te voorzien. We verhogen de levenskwaliteit van mensen door in te zetten op krachten en netwerken. Zo kunnen mensen zich opnieuw verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving en (opnieuw) een menswaardig leven leiden.

De vragen, belangen en krachten van cliënten staan in alles wat we doen centraal.

Over de stagefunctie

De werking van het Crisisteam wordt opgesplitst in drie modules; crisismeldpunt, crisisinterventie en crisisopvang.

Het crisismeldpunt is de ingangspoort van de crisishulpverlening en zo ook van het Crisisteam.

3 activiteiten staan hier centraal nl. aanmelding, taxatie en triage.

Bij crisisinterventie (crisishulpverlening bij psychosociale noodsituaties) gaat het crisisteam gedurende maximum een 6tal weken aan de slag met de crisis, met als doel; de crisis als hefboom naar verandering of beweging, de crisis onder controle krijgen, veiligheid installeren, …

Enkele thema’s zijn: “escalerende relatieconflicten”, dikwijls gepaard gaande met geweld, “slachtofferschap” in de acute fase, “suïcidegedachten”…

De crisishulpverlening kan ook gepaard gaan met (kortdurende) crisisopvang.

We bieden tijdens het academiejaar een voltijdse stageplaats aan waar ruimte is om onderstaande taken op te nemen;

 • Week 1-3: inlezen, meevolgen met de permanentie om een goed zicht te krijgen op wat past binnen een crisisteam en wat niet (triage), deelnemen aan begeleidingsgesprekken (op achtergrond), dossieropbouw, …
 • Vanaf week 3: zelfstandig de permanentie uitvoeren, zelf inschatting kunnen maken in crisisbegeleiding of doorverwijzing, nadenken over nazorg. Meer inbreng in gesprekken met medehulpverlener.

Tijdens de stage evolueren in aanwezig zijn tijdens gesprekken naar deelnemen aan gesprekken, hypotheses bedenken, interventies afstemmen.

 • De bedoeling is dat de stagiaire op termijn leert meedraaien binnen het crisisteam als een volwaardig teamlid en alle taken die daarbij komen kijken opneemt (met ondersteuning van het team).

Hoe we werken:

 • We doen steeds gesprekken in duo (2 hulpverleners begeleiden 1 casus). Je zal tijdens je stage weinig alleen een gesprek voeren.
 • 1x per week teamvergadering
 • Van ma – vrij 9-17u, flexibiliteit om ook na de uren op weekavonden gesprekken te plannen is vereist.

 Aanbod

We bieden een voltijdse langere stageopdracht aan.

We bieden stagemogelijkheden aan binnen het Crisisteam voor laatstejaars studenten; toegepaste psychologie, maatschappelijk werk, of een humane studierichting met voldoende gespreksvaardigheden.

We werken flexibel en verwachten dit ook van onze stagiaires.

Over jou

 • Toelaten dat we je echt leren kennen met je sterktes en zwaktes. Aanvaarden dat ook de werkpunten onder de loep genomen worden, en hiermee leren omgaan
 • Sterk zijn in communiceren
 • Zelfstandig kunnen werken, maar met het nodige overleg
 • Initiatief nemen, werk zien
 • Grenzen durven aangeven
 • Kunnen omgaan met feedback
 • Stevig in je schoenen staan, heftige situaties mogen je niet afschrikken

Interesse?

Herken jij jezelf in deze stage? Overtuig ons dan door snel je motivatie en CV door te sturen naar; crisisteam@cawboommechelenlier.be.