Jurist Precair Verblijf

Gent
Deeltijds, Tijdelijk

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

Wie is het CAW?

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie die zich richt tot de brede bevolking. Het is onze missie om het welzijn van ieder persoon te versterken, met een bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. We zijn rechtstreeks toegankelijk voor elke welzijnsvraag, voor iedereen. We vertrekken hierbij vanuit de krachten van de cliënten, zetten sterk in op samenwerking niet alleen intern maar ook met diverse externe partners.

Voor het project “Opvang en Oriëntatie” zijn we op zoek naar een Jurist.

Hierin kan jij het verschil maken!

Je wordt ingeschakeld in het project “Opvang en Oriëntatie”, waar je jouw juridische expertise inzet om mensen zonder wettig verblijf of in een lopende verblijfsprocedure te oriënteren naar een duurzaam toekomstperspectief.

Het project Opvang en Oriëntatie zal voorzien in een hulpverleningstraject t.a.v. dakloze mensen met een onzeker verblijfsstatuut. Enerzijds wordt stabiliteit gecreëerd door het aanbieden van tijdelijk onderdak. Anderzijds wordt hier een traject aan gekoppeld dat voorziet in juridische én psychosociale begeleiding. De begeleiding heeft tot doel de cliënt te oriënteren naar een duurzame keuze m.b.t. zijn toekomst  (rekening houdend met de verblijfsmogelijkheden) alsook een plan te helpen opstellen om deze keuze te realiseren.

Binnen dit kader:

 • Voorzie je in juridische begeleiding van de doelgroep. Dit houdt o.m. in
  • onderzoeken van de stappen die in het verleden reeds ondernomen werden
  • inschatten van de juridische mogelijkheden die mogelijks kunnen leiden tot een wettig verblijf
  • bespreken van  mogelijkheden, beperkingen, consequenties,… met de cliënt i.k.v. een duurzaam toekomstperspectief (incl. terugkeermogelijkheden)
  • opstellen, indienen en opvolgen van aanvraagdossiers/verblijfsprocedures
 • Neem je actief deel aan teamvergaderingen en intern en extern overleg
 • Werk je samen met verschillende partners in het werkveld (OCMW Gent, Stad Gent – dienst burgerzaken, Amal, Agentschap Inburgering en Integratie,…)

Wie ben jij?

 • Kennis en ervaring: Je hebt een diploma master in de rechten en maximaal 10 jaar relevante ervaring. Je bent gebeten door verblijfswetgeving en sociale rechten van mensen zonder wettig verblijf. Je hebt affiniteit met diversiteitsthema’s en hebt uitgesproken interesse in migratiethema’s. Kennis van het vreemdelingenrecht is een must. Ervaring met de doelgroep mensen met een onzeker verblijfstatuut en/of andere kansengroepen alsook ervaring in het opstarten en opvolgen van verblijfsrechtelijke procedurevoering is vereist.
 • Communicatieve vaardigheden: je legt vlot contact en bouwt snel een vertrouwensband op met alle leeftijdsgroepen en personen in complexe levenscontexten. Je kan sociaal/juridische complexe informatie beknopt, transparant en gestructureerd terugkoppelen aan de hulpvrager. Je bent bereid om ook naast juridische expertise ook de nodige hulpverlenende, motiverende en bemiddelende gesprekstechnieken te verwerven. Kennis van Frans en Engels is een grote meerwaarde.
 • Teamspeler: je gebruikt jouw kennis en vaardigheden spontaan om anderen te ondersteunen en bent een goede netwerker.
 • Plannings- en administratieve vaardigheden: je weet een evenwicht te vinden tussen flexibiliteit enerzijds en afbakenen en prioriteiten stellen anderzijds. Je werkt gestructureerd, planmatig en resultaatsgericht. Je bent vlot in administratie en beschikt over basisvaardigheden ICT.
 • Aanpassingsvermogen: Jouw probleemoplossende vaardigheden zorgen er voor dat je vlot kan inspelen op nieuwe en onverwachte situaties. Je bent bereid om 1 avond per week te werken.
 • Je bent bereid om mobiel en outreachend te werken, het beschikken over een rijbewijs is een pluspunt.

Dit mag jij van ons verwachten!

 • Een voltijdse job (vervanging in het kader van een zwangerschap) waarbij je werkt vanuit Gent 
 • Verloning volgens barema L1 uit het Paritair Comité 319.01. Je relevante en aantoonbare anciënniteit telt mee voor de berekening van je loon.
 • Je kan rekenen op een gevarieerd loonpakket met o.a. maaltijd- en ecocheques, vergoeding woon-werk, een smartphone (indien van toepassing), een hospitalisatieverzekering (indien van toepassing) aan voordeeltarief voor jou en je gezin.
 • Bij CAW Oost-Vlaanderen staan engagement, duidelijkheid, verantwoordelijkheid, een lerende mindset, impact en innovatie centraal. Vanuit deze principes gaan we samen aan de slag.
 • We investeren in je persoonlijke ontwikkeling via een uitgebreid introductie- en coachingstraject.
 • Daarnaast bieden we je de kans om je eigen work-life balans te bewaken via een systeem van glijdende uren, telewerk en bijkomende vakantiedagen.

Solliciteer nu!

Solliciteren kan via het sollicitatieformulier.  Alle sollicitanten krijgen op korte termijn respons. De sollicitatieprocedure ziet er als volgt uit:

 • Alle kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. Eventueel wordt kort telefonisch contact opgenomen om nog een aantal zaken te verhelderen.
 • Na een positieve screening word je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, samen met de teamverantwoordelijke en een HR medewerker.
 • Tijdens dit gesprek zoomen we in op je ervaring en motivatie en wordt dieper ingegaan op de inhoud van de functie. Ook praktische zaken rond onder meer loon worden afgetoetst.
 • Na dit gesprek krijg je binnen de twee weken feedback of je kandidatuur al dan niet wordt weerhouden en je kan starten bij CAW Oost-Vlaanderen.

Voor meer vragen kan je contact opnemen via vacatures@cawoostvlaanderen.be of 0492 14 39 89.