Vacature Freelance vormingsmedewerker BudgetInZicht West-Vlaanderen

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 31.08.2022
Bepaalde duur, Tijdelijk

VACATURE FREELANCE VORMINGSWERKER BUDGETINZICHT WEST-VLAANDEREN

BudgetInZicht (BIZ) is een regionaal samenwerkingsverband tussen OCMW, CAW & verenigingen waar armen het woord nemen. In Vlaanderen & Brussel zijn 11 BIZ-netwerken actief (www.budgetinzicht.be). Werk maken van preventie van schuldoverlast en van een kwalitatieve en toegankelijke budget- & schuldhulpverlening staat centraal.
De 3 West-Vlaamse BIZ-regio’s gaan via deze vacature op zoek naar een freelance vormingswerker voor de begeleiding van hun groepsaanbod rond budgetteren.

SITUERING
Verhalen en ervaringen delen met lotgenoten leidt tot meer zelfvertrouwen, sociale en emotionele steun, een gevoel van zelfregie en wederzijdse hulp. Daarom gelooft BIZ in de meerwaarde van groepssessies in het traject naar financiële redzaamheid. We zien groepstraining als een preventieve tool, zowel vóór als na hulpverlening (hervalpreventie).
Via ons groepsaanbod willen we de randvoorwaarden helpen realiseren opdat burgers het beheren van hun budget (terug) zelf in handen kunnen en willen nemen:
🗹 Opbouwen van vertrouwen in de eigen mogelijkheden
🗹 Inzicht verwerven/vergroten in het eigen bestedingspatroon
🗹 Bewustwording van de impact van eigen keuzes op het budget
🗹 Zicht krijgen op persoonlijke leerpunten en beschikbare hulpbronnen
Onze modules zijn geen ‘cursus’ met louter kennisoverdracht. Het gaat om een procesmatig traject dat mee bepaald wordt door de groep. Het uitwisselen van ervaringen en het groeien als persoon staan centraal.

JOUW OPDRACHT
Als freelance vormingswerker sta je in voor de begeleiding van de 2 modules die BIZ aanbiedt: ‘De dag door met je leefgeld’ (3 sessies van 3u) en ‘Budget onder de loep’ (4 sessies van 3u).
We stellen deze modules open voor iedereen die iets wil bijleren rond budgetteren. BIZ maakt dit aanbod bekend via de gezondheids- & welzijnsorganisaties in de regio.
BIZ verbindt zich ertoe dat er per jaar minstens 4 groepsmodules worden georganiseerd in West-Vlaanderen. Het maximum aantal modules op jaarbasis hangt af van de vraag van onze partners.

JOUW PROFIEL
🗹 Je hebt een respectvolle houding t.a.v. financieel kwetsbare personen, bent contactvaardig en beschikt over een goed inlevingsvermogen.
🗹 Je hebt ervaring in het geven van vorming/coaching en in het werken met groepen.
🗹 Je gaat graag zelfstandig aan het werk en trekt je uit de slag in onverwachte situaties.
🗹 Je bent vlot aanspreekbaar voor overleg en voorziet op regelmatige basis terugkoppeling van de sessies naar BIZ en de betrokken diensten.
🗹 Je bent flexibel inzetbaar qua tijd (zowel overdag als ’s avonds).
🗹 Je bent in het bezit van een rijbewijs B en kan je vlot te verplaatsen binnen West-Vlaanderen.
🗹 Je hebt een bachelor in een sociaal/menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring.
🗹 Beschikken over het statuut van zelfstandige in hoofd- of bijberoep is een vereiste.
🗹 Je staat ervoor open om samen met BIZ na te denken over bijsturing en innovatie van ons groepsaanbod (o.a. uitwerking van eenmalige workshops, opstart budgetpraatcafé).

ARBEIDSVOORWAARDEN
● Een samenwerkingsovereenkomst van bepaalde duur vanaf oktober 2022 t.e.m. december 2023, verlenging t.e.m. december 2025 is mogelijk mits positieve evaluatie.
● Vanuit BIZ voorzien we een uitgewerkt draaiboek als inhoudelijke basis.
● Verloning:
o € 76,26 per vormingsuur (inclusief BTW & voorbereidingstijd)
o Per module een vast forfait voor overhead van € 25 (telefonie, eventuele kopies)
o Verplaatsingen à rato van de forfaitaire kilometervergoeding zoals vastgelegd door de overheid (op heden € 0,3707 per km, jaarlijkse indexatie op 1 juli)
o Per formeel overleg met BIZ (jaarlijks min. 2 keer) een vast forfait van € 150
● De plaats van tewerkstelling wordt per opdracht doorgegeven. Het werkingsgebied omvat de hele provincie West-Vlaanderen.

SOLLICITATIEPROCEDURE
Solliciteren kan t.e.m. 31/08/2022. Mail je motivatiebrief en CV aan zowel eveline.bohez@cawcentraalwestvlaanderen.be als femke.wardenier@cawnoordwestvlaanderen.be.
De selectiegesprekken gaan door op donderdag 15/09/2022 in het CAW van Brugge of Roeselare. We brengen je in de week 5/09/2022 op de hoogte of je weerhouden bent of niet.
Extra info kan je verkrijgen bij BIZ-medewerkers Eveline Bohez en Femke Wardenier:
eveline.bohez@cawcentraalwestvlaanderen.be tel. 0471/012 007
femke.wardenier@cawnoordwestvlaanderen.be tel. 0473 12 26 82

Download: Vacature freelance vormingswerker BIZ