Preventieve woonbegeleider 0,8 VTE en Begeleider Housing First 0,8 VTE

Brussel
Reageren voor 26.11.2023
Bepaalde duur, Deeltijds, Onbepaalde duur, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Brussel.

Wie zijn we ?

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame welzijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context van Brussel. Het doel van CAW Brussel is om het welzijn van mensen duurzaam te versterken. In overleg met onze cliënt bieden we de voor hem best passende hulp- en dienstverlening. We richten ons tot iedereen en in het bijzonder tot personen van wie het welzijn of de sociale rechten bedreigd worden of verminderd zijn, . We signaleren maatschappelijke noden en nemen initiatieven om deze zo vroeg mogelijk aan te pakken en te voorkomen.

Met ons aanbod Preventieve Woonbegeleiding ondersteunen wij mensen die kampen met problemen op verschillende levensdomeinen, in het bijzonder op het vlak van wonen, en die een dreigende uithuiszetting riskeren. Wij helpen bij het aanpakken van problemen zodat dakloosheid en uithuiszetting kunnen voorkomen worden.

Housing First richt zich naar dakloze personen met psychiatrische problemen. De prioriteit van de begeleiding is het tegemoet komen aan de elementaire basisbehoeften van personen. Naast voeding en gezondheid is wonen het aspect waaraan het project “Housing first” in de eerste plaats zal tegemoet komen. Indien deze basisbehoeften zijn gerealiseerd, zullen – in functie van de persoon – en met akkoord van de persoon – andere aspecten worden opgenomen in de begeleiding.

Wat verwachten we voor preventieve woonbegeleiding ?

•Je bent verantwoordelijk voor de preventieve woonbegeleiding van huurders/eigenaars aangemeld door verschillende woonactoren en/of welzijnspartners
•Je zoekt met deze cliënten, vaak “zorgvermijders” genoemd, naar hun motivatie en hun sterktes om de gesignaleerde problemen aan te pakken, je sluit aan bij hoe zij hun leefsituatie willen verbeteren.
•De begeleiding focust op het voorkomen van uithuiszetting, het inperken van hygïeneproblemen en verzamelwoede en het aanpakken van onveilige/overlast situaties
•Je werkt pro actief naar cliënten en doet huisbezoeken
•Je ondersteunt en traint de cliënten in hun woonvaardigheden
•Je behartigt de belangen van cliënten t.a.v. andere diensten en sensibiliseert andere diensten
•Je verwijst door of werkt samen met andere diensten indien nodig voor de verdere hulpverlening die niet met wonen te maken heeft
•Administratie en cliëntregistratie zijn een vast onderdeel van de job.

Wat verwachten we voor Housing First ?

•Je bent geïnteresseerd om met dak- en thuislozen te werken die psychische problemen hebben.
•Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van cliënten aangemeld door verschillende (woon-)actoren en/of welzijnspartners
•Je zoekt met deze cliënten, naar hun motivatie en hun sterktes om de gesignaleerde problemen aan te pakken, je sluit (je) aan bij hoe zij hun leefsituatie willen verbeteren.
•Je biedt een integrale, individuele begeleiding. Je bent in staat om op verschillende levensdomeinen de client te ondersteunen en begeleiden.
•Je werkt pro actief naar/met cliënten en doet huisbezoeken.
•Je verwijst door of werkt samen met andere diensten indien nodig.
•Je bent het aanspreekpunt voor de organisatie van een netwerk rondom de cliënt

Wie zoeken we?

•Je bent integer, geëngageerd en gaat respectvol met mensen om
•Je kan actief communiceren
•Je kan diplomatisch en inspirerend werken o.a. met externe diensten
•Je kan zelfstandig , planmatig en resultaatgericht werken
•Je bent flexibel en bereid tot avondwerk
•Bij voorkeur met een bachelordiploma humane wetenschappen , maar relevante ervaring (ook in andere sectoren), motivatie en juiste attidues zijn doorslaggevend
•Heb je kennis van de sociale kaart van Brussel? Dat is een pluspunt. Anders zullen we ervoor zorgen dat jij deze onder de knie krijgt
•Talenkennis:
oGrondige kennis van het Nederlands (spreken, begrijpen, lezen en schrijven)
oGoede kennis van het Frans (spreken en begrijpen). Heb je alleen en basiskennis van het Frans? Geen probleem, we zullen je verder opleiden
oAndere talen zijn zeker een pluspunt

Wat bieden we?

•Een boeiende en veelzijdige job waarin je het verschil kan maken
•Veel autonomie in een dynamische organisatie die groeikansen en ruimte biedt om talenten te ontwikkelen
•Verloning volgens barema B1C van PC 319.01
•We houden zeker rekening met relevante ervaring, ook uit andere sectoren betreffende de anciënniteit
•Een 0,8 VTE contract onbepaalde duur voor preventieve woonbegeleiding
•Een 0,8 VTE bepaalde duur contract voor Housing First
•Maaltijdcheques en extra verlofdagen
•Volledige terugbetaling woon-werkverkeer
•Werkingsgebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest
•Onmiddellijke indiensttreding

Hoe solliciteren ?

Stuur t/m 26/11/2023 per mail je motivatiebrief en cv naar joris.claes@cawbrussel.be
en els.bruyninckx@cawbrussel.be met vermelding van de vacatures van uw keuze (Preventieve woonbegeleider of Housing First) in het onderwerp van je mail.

Voor meer informatie kan je terecht bij Joris Claes: joris.claes@cawbrussel.be – 02 486 45 81

We willen graag dat ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij.
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, origine, seksuele oriëntatie, handicap of gezondheidstoestand.

Download: 20231026_vacatures preventie uithuiszetting en HF