Coördinator – Beleidsmedewerker

kortrijk
Bepaalde duur, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

Kan jij goed het overzicht bewaren en zaken verbinden met elkaar?
Ben je iemand die graag coördineert?
Kan je goed zelfstandig werken?
Coach je graag medewerkers?

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Zuid-West-Vlaanderen biedt deskundige hulpverlening aan mensen met vragen en problemen. Iedereen kan er terecht met om het even welke welzijnsvraag. Het CAW is er voor elke burger, met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren in de samenleving.

De functie

Wij zijn op zoek naar een Coördinator – Beleidsmedewerker (38u/week) met voorziene duur tot eind december 2024.

Wat houdt het werk in?

Interne beleidsondersteuning:

• Ontwikkelen, implementeren en opvolgen van visie en beleid, in samenwerking met de algemeen directeur en het beleidsteam.
• Ondersteunen van het beleidsteam en de medewerkers in de ganse organisatie bij het realiseren van de strategische en operationele doelstellingen die worden geformuleerd in
beleidsplannen en in de kwaliteitsplanning.
• Project- en procesmatig begeleiden van verbetertrajecten en/of werkgroepen in de organisatie rond inhoudelijke thema’s zoals cliëntparticipatie, online hulpverlening, sociale media, interne en externe communicatie, informatieveiligheid, … .
• Voorbereiding en opmaak van subsidiedossiers, jaarverslagen en beleidsplannen.

Netwerking en innovatie:

• Bijdragen aan een stevige positionering van onze organisatie door het uitbouwen van intersectorale samenwerkingsverbanden.
• Actief op zoek gaan naar mogelijkheden voor co-creatie en innovatie door vernieuwende en versterkende partnerschappen.
• Creatief op zoek gaan naar nieuwe kennis, inzichten en inspiratie. De blik naar buiten richtenen op zoek gaan naar verbinding met innovatoren binnen en buiten de welzijnssector (vb.
hogescholen, universiteiten, gebruikersorganisaties,…)

Coördinatie

• Je stuurt en geeft coachend leiding aan een team.
• Je coördineert de dagelijkse werking en bewaakt de goede teamwerking.
• Je kan een dagelijks beleid voeren in lijn met het algemeen beleid en de strategie.
• Je neemt deel aan intern en extern overleg en bouwt hierbij actief netwerken uit.

Wat vragen wij?

• Je herkent jezelf in de waarden van CAW Zuid-West-Vlaanderen. Je bent cliëntgericht en voelt je betrokken bij de doelstellingen van onze organisatie.
• Je bent een enthousiaste en vlotte netwerker die voor verbinding zorgt en beschikt over goede sociale vaardigheden en overtuigingskracht.
• Je bent bent een creatieve innovator met goede voelsprieten voor opportuniteiten en tendenzen. Je kan strategisch en op lange termijn denken binnen een context waar verschillende belangen spelen.
• Je hebt een sterk analytisch vermogen en je kan goed project- en procesmatig werken. Je werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid op voor de projecten die je initieert.
• Je beschikt over een goed leervermogen en een brede interesse in het algemeen welzijnswerk. Je houdt ervan om je in te werken in nieuwe thema’s.
• Je hebt een vlotte pen.
• Je bent veranderingsgericht en bereid tot een flexibele werkinzet.
• Je kan taken structureren, plannen en afstemmen met je medewerkers. Met als doel het soepel verloop van de werking en de realisatie van doelstellingen.
• Je hebt een bachelor- of masterdiploma in een menswetenschappelijke richting en een eerste beperkte relevante werkervaring.

Wat bieden wij?

• De kans om mee te werken aan een organisatie met een belangrijke maatschappelijke relevantie en daarin een trekkersrol op te nemen.
• Een actief vormings- en opleidingsbeleid met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
• Tewerkstelling in Kortrijk.
• Voltijds contract (38u/week) bepaalde duur met voorziene duur tot eind december 2024.
• Verloning volgens PC 319.01 – barema B1A
• Flexibel uurrooster en mogelijkheid tot hybride werken.
• Indiensttreding: 01/09/2022
• Maaltijdcheques (€2,5/gewerkte dag).
• Smartphone met abonnement.
• Fietsvergoeding of abonnement openbaar vervoer.

Voel jij je aangesproken door deze boeiende en uitdagende functie?

Stuur je CV en motivatiebrief naar solliciteren@cawzuidwestvlaanderen.be tegen ten laatste 1 juli 2022. De gesprekken gaan door op donderdag 7 juli.
Voor meer info kan je terecht bij algemeen directeur Pascal Heytens (0476204642).

CAW Zuid-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.

Download: 20220525_Vacature Beleidsmedewerker + TC