Coördinator GBO

Deinze
Reageren voor 26.11.2023
Onbepaalde duur, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

Wie is het CAW?

In het kader van een versterking van de huidige GBO-samenwerking kijken wij uit naar een nieuwe collega coördinator GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal).

In deze rol sta je, samen met de stuurgroep GBO, in voor de ontwikkeling van het samenwerkingsverband voor de regio Schelde & Leie. Dit is de samenwerking tussen de OCMW’s, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW’s) en de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW). De participerende lokale besturen zijn De Pinte, Sint-Martens Latem, Zulte, Nazareth en Deinze.

Het doel van dit samenwerkingsverband is:

 • de toegang tot hulp- en dienstverlening te verhogen;
 • ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen hun sociale rechten volledig benutten;
 • in te zetten op maximale participatie van de doelgroep;
 • lokale actoren te ondersteunen bij het outreachend en proactief bereiken van kwetsbare doelgroepen.

Hierin kan jij het verschil maken!

Concreet ben je het centraal aanspreekpunt voor basismedewerkers van de kernpartners en organiseer je overleg met de verschillende actoren. Je volgt nieuwe tendensen en ontwikkelingen op en zoekt naar manieren om de toegankelijkheid van de brede hulpverlenging bij de kernpartners te verhogen. Je detecteert de noden van de doelgroep en formuleert voorstellen om je doelen te bereiken. Je bevordert de participatie van de doelgroep, volgt het beleid op en stuurt de acties bij waar nodig. Je brengt netwerken tot stand en onderhoudt ze actief. Je zoekt naar kansen en mogelijkheden en initieert nieuwe vormen van verbinding, ontmoeting en uitwisseling. Je koppelt regelmatig terug in de eerstelijnszone Schelde & Leie. Je werkt in een dienst van de deelnemende partners, maar verplaatst je regelmatig op het werkgebied van alle lokale partners in de regio.

 • Je treedt op als trekker en coördinator van het GBO binnen het samenwerkingsverband regio Schelde & Leie.
 • Je organiseert en coördineert de werking van de stuurgroep en je leidt de maandelijkse overlegmomenten.
 • Je organiseert en versterkt de dialoog tussen de maatschappelijk werkers van de drie kernpartners.
 • Je werkt acties uit ter preventie van onderbescherming.
 • Je detecteert en signaleert noden, je formuleert voorstellen in het kader van outreachend werken, pro-actief handelen, rechtendetectie en -toekenning (bijv. energiearmoede).
 • Je verzorgt de communicatie met de externe partners (o.a. zorgraad, seniorenadviesraden, lokaal overleg kinderopvang, Huizen van het Kind,…) en de doelgroepen (o.a. via de armoedeverenigingen).
 • Je verhoogt de participatie en betrokkenheid van de doelgroep.
Wie ben jij?

•    Je beschikt over een bachelorsdiploma (of graduaat).
•    Relevante ervaring in de welzijnssector is zeker een pluspunt.
•    Je hebt goesting om de mogelijkheden van het GBO te ontdekken en onderbescherming effectief aan te pakken.
•    Je levert, als bruggenbouwer, een belangrijke bijdrage om van dit samenwerkingsverband een echt netwerk te maken. Je bouwt verder op de bestaande GBO-fundamenten.
•    Je bent flexibel.
•    Je bent constructief kritisch, communicatief en je kan probleemoplossend denken.
•    Je kan zelfstandig werken.
•    Je kan vlot overweg met de courante IT pakketten en software.

Dit mag jij van ons verwachten!

 • Een job voor bepaalde duur (tot eind 2025)  waarbij je werkt vanuit Deinze. Tewerkstellingsgraad is in onderling overleg, tussen 50% en 100%.
 • Verloning volgens barema B1-B3 (Paritair Comité 319.01). Je relevante en aantoonbare anciënniteit telt mee voor de berekening van je loon.
 • Je komt terecht in een geëngageerd team waar ruimte is voor intervisie en feedback.
 • Je kan rekenen op een gevarieerd loonpakket aangevuld met extralegale voordelen en work-life balans. 

Solliciteer nu!

Stuur een mail naar de contactpersoon van het CAW (carlabracke@cawoostvlaanderen.be)én de DMW (christoph.cnockaert@lm.be) met CV en motivatie. Solliciteren kan tot en met 26 november. 

Voor vragen over de procedure kan je terecht bij Liesbeth Vanhaverbeke, HR medewerker CAW via vacatures@cawoostvlaanderen.be of 09/432 06 89.