De Katrol: Studie- en opvoedingsondersteuning in Oudenaarde

Oudenaarde
Vrijwilliger

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

Een CAW biedt deskundige hulpverlening aan iedereen die een welzijnsvraag heeft.
De Katrol is een project waarbij gratis en vraag gestuurde studie- en opvoedingsondersteuning geboden wordt aan gezinnen in kwetsbare situaties. Als vrijwilliger of student uit een sociaalpedagogische richting word je vertrouwenspersoon. Je gaat op regelmatige basis bij het gezin langs en biedt ondersteuning met als doel de zelfredzaamheid te verhogen. Hierbij kunnen schoolse vaardigheden aangeleerd worden of wordt, door het zoeken naar een vrijetijdsbesteding, het isolement doorbroken,… De focusgroep bestaat uit kinderen uit de 3de kleuterklas tot en met 2de leerjaar. Bij uitbreiding wordt er ondersteund tot het eerste middelbaar.

Een vrijwilliger van de Katrol zet zich in om:

 • praktische of administratieve zaken te ondersteunen, afhankelijk van de vragen en het traject dat er gelopen wordt. Dit gebeurt op het ritme van het gezin.
 • spelenderwijs om te gaan met het huiswerk. De aspecten “leren leren” en “spelend leren” komen aan bod. Bij kleuters wordt er gefocust op het aanleren van een sociale houding en de voorbereiding op het eerste leerjaar. Naast het huiswerk maakt men ook tijd om allerlei ontspannende activiteiten te installeren (gezelschapsspelletjes, speelplein, bibliotheekbezoek,…). Het kan zijn dat je meegaat naar een oudercontact of bespreking.

Wij bieden jou:

 • de mogelijkheid om je wereldbeeld te verruimen en kennis te maken met de doelgroep
 •  een duidelijk kader met permanente ondersteuning door een professionele vrijwilligerscoach
 •  vorming en samenkomsten
 •  een vrijwilligersverzekering en kostenvergoeding
 • aandacht voor jouw kwaliteiten en talenten
 • een match die zo goed mogelijk gemaakt is ifv jouw verwachtingen en competenties

Een vrijwilliger van de Katrol:

 • is min. 18 jaar en kan zich gemakkelijk verplaatsten
 • is bereid om 2x per week, na schooltijd, ondersteuning van 1 uur te geven (min 16x in 3 maand)
 • is bereid om de (twee)wekelijks terugkommomenten bij te wonen: In groep worden casussen of specifieke onderwerpen besproken. Op de individuele terugkommomenten wordt de ondersteuning per gezin bekeken
 •  heeft een open houding: is sociaal, flexibel, geduldig, consequent en empathisch
 • kan eigen grenzen aangeven en respecteert die van anderen
 • kan zelfstandig werken, weet van aanpakken en durft doorzetten
 • staat open voor zelfreflectie
 • gaat respectvol om met verschillende culturen, opvattingen, religies, …
 • betrekt alle aanwezige gezinsleden bij de ondersteuningsmomenten (integrale gezinsbegeleiding)
 •  vult na het bezoek een checklist in om het verloop in kaart te brengen
 •  kan een attest van goed gedrag en zeden voorleggen

Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op via één van onderstaande mogelijkheden:

Marleen Bolangier – tel: 0471 46 67 25 – vrijwilligers@cawoostvlaanderen.be

Laure Paelinck – tel: 0492 13 92 46 – e-mail: katrol.oudenaarde@cawoostvlaanderen.be Sociaal Huis Oudenaarde – Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde