Verlichte tunnel, duistere omgeving

Samen in actie tegen dak- en thuisloosheid in onze stad!

Uitstelling dak- en thuislozentelling

 

De dak- en thuislozentelling op 28 oktober wordt uitgesteld in overleg met de betrokken partners. De telling georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), de stad en Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) gaat dus niet meer door in de week van 24 oktober tot en met 28 oktober 2022.

Als centrumstad vormt Antwerpen een belangrijke schakel in de dataverzameling en monitoring van dak- en thuisloosheid. De stad en haar partners zijn er dan ook van overtuigd dat een kwalitatief goede telling bijdraagt aan deze doelstelling. In het huidige maatschappelijke klimaat ondervinden de maatschappelijk werkers en sociale centra een grote werkdruk door de Oekraïne- en energiecrisis. Daardoor is het moeilijk om een kwalitatief goede telling te garanderen en werd er beslist om de telling uit te stellen.

De stad erkent de vele inspanningen van de partners in aanloop van de telling en wil de inspanningen zeker niet verloren laten gaan. Zo wordt er jaarlijks sterk geïnvesteerd in de aanpak van dak- en thuisloosheid en de telling blijft daar een belangrijk onderdeel van. De stad en haar partners bekijken samen wanneer de telling in 2023 georganiseerd kan worden.

We danken alle partners die mee wilden helpen aan de telling voor hun engagement en enthousiasme, en hopen dat jullie zich volgende keer weer willen engageren.

Meer info

Voor verdere vragen kunt u terecht bij:

Edwin Latré (lokaal coördinator):

Evelien Demaerschalk (KUL):