Verlichte tunnel, duistere omgeving

Samen in actie tegen dak- en thuisloosheid in onze stad!

Op 28 oktober 2022 vindt de eerste dak- en thuislozentelling plaats in de stad Antwerpen. Op die afgesproken dag tellen we samen de dak- en thuislozen in onze stad. Deze telling wordt uitgevoerd door de Katholieke Universiteit van Leuven en de UCL, in samenwerking met de stad Antwerpen en CAW Antwerpen.

 

Iedereen telt!                 Infosessies                 Kalender

Een dergelijke telling is cruciaal om een effectief beleid te voeren om dak- en thuisloosheid terug te dringen. Tot op de dag vandaag zijn er weinig cijfers voorhanden over dit maatschappelijk probleem. De stad Antwerpen wil dit anders en wil dan ook graag zicht krijgen op dak- en thuisloosheid op haar grondgebied.

De telling wil allereerst nagaan hoeveel mensen in de stad Antwerpen en haar districten dak- en thuisloos zijn. Hiervoor vertrekken we vanuit de Ethos-light typologie aangevuld met een zevende categorie. Deze typologie (zie verder op deze pagina) laat toe om dak- en thuisloosheid breed te definiëren. Naast de dak- en thuislozen die op de straat slapen en in de opvang, is er dus ook oog voor meer verborgen dak- en thuisloosheid.

Naast inzicht in de grootte van dak- en thuisloosheid in Antwerpen laat de telling ook toe om de dak- en thuislozen te beschrijven. Hierdoor zal het mogelijk zijn om een beter zicht te krijgen op dak- en thuisloosheid en zo vat te krijgen op de verhalen die schuilgaan achter dit maatschappelijk probleem.

Iedereen telt!

Het succes van deze telling is afhankelijk van de samenwerking met lokale diensten en organisaties die in contact komen met mensen in dak- en thuisloosheid. Het gaat daarbij over het Centrum Algemeen Welzijnswerk maar ook over het OCMW, de ziekenhuizen, politie, armoedeverenigingen, woondiensten, mutualiteiten, en vele andere meer. Hoe meer organisaties, diensten en medewerkers meetellen hoe betrouwbaarder het cijfer zal zijn!

Hoe?

Een point-in-time telling betekent dat op één afgesproken moment alle dak- en thuisloze personen in kaart gebracht worden. De lokale partners vullen (met of zonder de dak- of thuisloze persoon) een korte vragenlijst in.

Om deze video te kunnen bekijken, heb je een moderne browser nodig.

Meer info

Ben je geïnteresseerd in het project en je wilt er meer over weten? Laat dan hier zeker je gegevens achter of neem contact op met de lokale coördinator van de de dak- en thuislozentelling in de stad Antwerpen: edwin.latre@cawantwerpen.be

Infosessies

Er zullen zes infosessies over de telling doorgaan in september 2022. Deze zijn voor de medewerkers van de meetellende organisaties. Voor de medewerkers van het CAW en de sociale centra van het OCMW worden er aparte infosessies voorzien.

Tijdens de sessies gaan we in op de praktische kant van de telling. Hier verduidelijken we wie er moet worden meegeteld en we staan stil bij de vragenlijst die we dan gebruiken. Dit om een goed beeld te geven van wat de telling inhoudt.

We vragen om minstens 1 medewerker per organisatie te laten deelnemen aan de infosessies. Deze moet er voor zorgen dat de informatie in de organisatie wordt verspreid. Natuurlijk mogen er meerdere personen van dezelfde organisatie deelnemen aan de sessies. Voor de medewerkers van het CAW en de sociale centra van het OCMW zijn aparte infosessies voorzien.

Het kan interessant zijn om de opmerkingen en vragen te horen van medewerkers in een gelijkaardige organisatie. Daarom zijn deze vermeld per infosessie. Dit kan interessant zijn maar is volledig vrijblijvend. Het staat iedereen vrij om in te schrijven voor de sessie die het beste past bij de eigen agenda.

Hieronder een overzicht van de geplande infosessies:

Datum en tijdstip Locatie Type organisatie of dienst
Dinsdag 20 september 2022 | 10u – 12u Nachtopvang de Victor Eerstelijnsorganisaties en diensten maatschappelijk werk
Dinsdag 20 september 2022 | 14u – 16u Nachtopvang de Victor Woonactoren
Dinsdag 20 september 2022 | 18u – 20u Nog te bepalen Laagdrempelige hulpverlening en materiële hulpverleningsdiensten
Donderdag 22 september 2022 | 10u – 12u Nachtopvang de Victor Instellingen (ggz, jeugdhulp, VAPH)
Donderdag 22 september 2022 | 14u – 16u Nachtopvang de Victor Gezondheidsactoren
Maandag 26 september 2022 | 10u – 12u Nachtopvang de Victor Politie, NMBS

Locatie

De meeste infosessies gaan door in nachtopvang de Victor: Desguinlei 33 – 2018 Antwerpen. Voor de avondsessie op dinsdag 20/09 zoeken we momenteel nog naar een geschikte locatie. We geven deze zo snel als mogelijk door.

Inschrijven

Inschrijven voor de informatiesessies kan via volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/H28XW7J

Kalender van de telling

14 juni 2022: kick-off van de dak- en thuislozentelling
september 2022: informatiesessies voor medewerkers van de meetellende organisaties
28 oktober 2022: dag van de dak- en thuislozentelling
februari 2023: eerste resultaten
maart 2023: finale rapportage