Verlichte tunnel, duistere omgeving

Samen in actie tegen dak- en thuisloosheid in onze stad!

Op 28 oktober 2022 vindt de eerste dak- en thuislozentelling plaats in de stad Antwerpen. Op die afgesproken dag tellen we samen de dak- en thuislozen in onze stad. Deze telling wordt uitgevoerd door de Katholieke Universiteit van Leuven en de UCL, in samenwerking met de stad Antwerpen en CAW Antwerpen.

 

Iedereen telt!                 Infosessies                 Kalender

Een dergelijke telling is cruciaal om een effectief beleid te voeren om dak- en thuisloosheid terug te dringen. Tot op de dag vandaag zijn er weinig cijfers voorhanden over dit maatschappelijk probleem. De stad Antwerpen wil dit anders en wil dan ook graag zicht krijgen op dak- en thuisloosheid op haar grondgebied.

De telling wil allereerst nagaan hoeveel mensen in de stad Antwerpen en haar districten dak- en thuisloos zijn. Hiervoor vertrekken we vanuit de Ethos-light typologie aangevuld met een zevende categorie. Deze typologie (zie verder op deze pagina) laat toe om dak- en thuisloosheid breed te definiëren. Naast de dak- en thuislozen die op de straat slapen en in de opvang, is er dus ook oog voor meer verborgen dak- en thuisloosheid.

Naast inzicht in de grootte van dak- en thuisloosheid in Antwerpen laat de telling ook toe om de dak- en thuislozen te beschrijven. Hierdoor zal het mogelijk zijn om een beter zicht te krijgen op dak- en thuisloosheid en zo vat te krijgen op de verhalen die schuilgaan achter dit maatschappelijk probleem.

Iedereen telt!

Het succes van deze telling is afhankelijk van de samenwerking met lokale diensten en organisaties die in contact komen met mensen in dak- en thuisloosheid. Het gaat daarbij over het Centrum Algemeen Welzijnswerk maar ook over het OCMW, de ziekenhuizen, politie, armoedeverenigingen, woondiensten, mutualiteiten, en vele andere meer. Hoe meer organisaties, diensten en medewerkers meetellen hoe betrouwbaarder het cijfer zal zijn!

Hoe?

Een point-in-time telling betekent dat op één afgesproken moment alle dak- en thuisloze personen in kaart gebracht worden. De lokale partners vullen (met of zonder de dak- of thuisloze persoon) een korte vragenlijst in.

Om deze video te kunnen bekijken, heb je een moderne browser nodig.

Meer info

Ben je geïnteresseerd in het project en je wilt er meer over weten? Laat dan hier zeker je gegevens achter of neem contact op met de lokale coördinator van de de dak- en thuislozentelling in de stad Antwerpen: edwin.latre@cawantwerpen.be

Infosessies

In september zullen er informatiesessies plaatsvinden voor de medewerkers van de meetellende organisaties. Hiervoor zal snel meer informatie volgen.

Kalender van de telling

14 juni 2022: kick-off van de dak- en thuislozentelling
september 2022: informatiesessies voor medewerkers van de meetellende organisaties
28 oktober 2022: dag van de dak- en thuislozentelling
februari 2023: eerste resultaten
maart 2023: finale rapportage