Telling Dak- en Thuisloosheid Antwerpen

Een point-in-time telling betekent dat op één afgesproken moment alle dak- en thuisloze personen in kaart gebracht worden. De lokale partners vullen (met of zonder de dak- of thuisloze persoon) een korte vragenlijst in. Het succes van deze telling is afhankelijk van de samenwerking met lokale diensten en organisaties (OCMW's, CAW, politie, ziekenhuizen, armoedeverenigingen, woondiensten, mutualiteiten …) die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komen met deze doelgroep.