Overzicht locaties Opvang voor jongeren
Naam Straat Postcode Stad Regio

Woonteam De Tunnel

Maria Pypelinckxstraat 20 3500 Hasselt Limburg +

Halte 51

Brabançonnestraat 60 3000 Leuven Oost-Brabant +