Overzicht locaties Opvang voor mannen
Naam Straat Postcode Stad Regio

Lange Opvang

Stationstraat 80/3 2300 Turnhout De Kempen +

Opvang Hasselt

Salvatorstraat 12 3500 Hasselt Limburg +

Woonteam Thuislozencentrum

Salvatorstraat 12 3500 Hasselt Limburg +