CAW Inzicht 2016/3

Hulp krijgen van het JAC is zoals fietsen met zijwieltjes. De hulpverleners ondersteunen je en houden je recht. En als je voelt dat je het alleen aan kan dan laten ze los.

Ze zijn met z’n 1240, de jongeren die JAC Oost-Brabant het voorbije schooljaar contacteerden voor informatie, advies, hulp, begeleiding, steun, opvang… Jongeren die de mogelijkheid, de moed en de kracht hadden om hulp te vragen. En daar kunnen we alleen maar blij om zijn.

Want soms lukt het ook niet. Nog steeds zijn er jongeren die de weg naar hulp niet vinden. Voor de vele jongeren die zoeken, verloren en moedeloos zijn, moeten, willen en zullen we ons op alle mogelijke manieren blijven inzetten.

Daarbij moeten we leren niet zozeer over hen, maar met hen te praten. En daarom kregen én namen de jongeren uit het JAC in deze editie van CAW Inzicht het woord.

Om deze video te kunnen bekijken, heb je een moderne browser nodig.