We versterken elkaar

Op basis van onze ervaring en expertise organiseert het CAW regelmatig vormingen om mensen te versterken in een bepaald thema. We organiseren ook groepsgesprekken voor mensen met eenzelfde ervaring. Op die manier versterken we elkaar en verbinden we mensen met een zelfde ervaring.