CAW Oost-Brabant

Brabants Apothekers Forum zamelt in voor Leuvense dak- en thuislozen

De zelfstandige apothekers uit Groot-Leuven organiseren samen met Zorgzaam Leuven en SEL GOAL een inzamelingsactie van verzorgingsproducten voor dak- en thuisloze mensen in de Winteropvang van CAW Oost-Brabant. Het initiatief start op 4 oktober en loopt tot eind december 2018.

De actie heeft als doel verzorgingsproducten in te zamelen voor de dak- en thuisloze bezoekers van de Leuvense Winteropvang. Het initiatief gaat uit van BAF, de beroepsvereniging voor zelfstandige Vlaams-Brabantse apothekers, Zorgzaam Leuven, SEL GOAL en wordt mee ondersteund door Febelco, groothandel en verdeler van geneesmiddelen.

Winteropvang Groot-Leuven

Jaarlijks brengen een 70-tal mensen tijdens de koudste wintermaanden de nacht door in de winteropvang, een samenwerking tussen CAW Oost-Brabant, OCMW en de provincie Vlaams-Brabant. Ze krijgen er praktische steun, een bed, een warme maaltijd en kunnen beroep doen op psychosociale en medische hulp.

Het vinden van een veilige slaapplaats en een maaltijd is meestal de eerste prioriteit in het dagdagelijkse bestaan van dak- en thuislozen. En dat gaat vaak ten koste van eigen gezondheid en zorg.

Samen zorgen voor meer welzijn

Via deze actie vragen de deelnemende apotheken mensen om verzorgingsproducten te doneren voor deze maatschappelijk kwetsbare doelgroep. Ze kunnen die deponeren in een verzamelbox in hun plaatselijke apotheek. Al die producten worden dan in hygiënepakketten ter beschikking gesteld aan de dak- en thuisloze bezoekers van de Winteropvang.

De actie wil mensen aanspreken om mee te zorgen voor hun medemens en zo bij te dragen aan een menswaardig leven voor iedereen.

Wie aan deze actie wil deelnemen is van harte welkom bij zijn of haar apotheek. Alle informatie en de deelnemende apotheken zijn terug te vinden op de website inzamelactie.be.