CAW start ambulante werking weer op

Vanaf maandag 11 mei zal de ambulante werking van de CAW’s, die nu voornamelijk digitaal gebeurt, heropstarten. Een aantal deelwerkingen zoals inloopcentra, crisiscentra en opvanghuizen bleven gedurende de coronacrisis open. Het face-to-face contact met cliënten en gebruikers zal gefaseerd worden opgebouwd.

De ambulante werking werd tot op heden voornamelijk digitaal georganiseerd, maar het afstandswerk botst stilaan op haar grenzen. Een significant deel van de CAW-cliënten krijgt niet de hulp die ze nodig hebben. Om te vermijden dat situaties escaleren tot een niveau dat het door eerstelijnswerk niet meer kan worden opgevangen, worden vanaf 11 mei weer contactmomenten georganiseerd. De hulpverleners zullen in eerste instantie contact opnemen met mensen die hun weg momenteel niet vinden naar hulpverlening.

Er zijn een aantal mensen die extra kwetsbaar zijn in deze crisis: cliënten die verbaal niet zo sterk zijn; mensen in delicate of complexe situaties waarbij non-verbale communicatie essentieel is om de situatie juist in de schatten; cliënten die niet goed overweg kunnen met of toegang hebben tot nieuwe technologie; nieuwe cliënten met wie nog geen vertrouwensband is opgebouwd en kwetsbare mensen die nu op zoek zijn naar hulp.

Tijdens de eerste fase van de heropstart worden contactmomenten georganiseerd in CAW-lokalen of in de open lucht. Men kan enkel op afspraak langskomen en de beschermingsrichtlijnen moeten te allen tijde gevolgd worden. Per locatie zal men beslissen hoeveel mensen gelijktijdig in een ruimte aanwezig mogen zijn. Huisbezoeken zijn enkel mogelijk wanneer het hoogstnoodzakelijk is. In die uitzonderlijke gevallen zal de CAW-hulpverlener beschermingsmateriaal meenemen en vragen aan de cliënt om een mondmasker te dragen. CAW heeft richtlijnen opgesteld om het verloop van zo’n huisbezoek veilig te organiseren. Ongeacht de omstandigheden waarin een contactmoment plaatsvindt, moeten de drie vuistregels steeds gehandhaafd worden: men houdt voldoende afstand, wanneer dit niet mogelijk is, moet men verplicht een mondmasker dragen; handen wassen voor en na een contactmoment en wie zich ziek voelt, blijft thuis.

Het CAW zal na evaluatie en monitoring van de eerste fase, kunnen overgaan naar een tweede fase, waarin systematische huisbezoeken, een beperkte permanentie, groepssessies en groepsactiviteiten weer mogelijk worden. Deze tweede fase kan ten vroegste starten op 8 juni.

De CAW Groep is opgelucht dat face-to-face contacten geleidelijk hernemen. Het zal terug vertrouwen geven aan hulpverleners en cliënten. De veerkracht van mensen kan weer opgetrokken worden en men kan vermijden dat angst zich (verder) installeert in de meest kwetsbare groepen.