CAW’s nemen maatregelen om zoveel mogelijk bereikbaar te blijven

“Onderlinge solidariteit kan het verschil maken”

Persbericht – 16 maart 2020

De Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) blijven bereikbaar voor mensen met welzijnsvragen, maar ze nemen maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo kan een open deur niet langer gegarandeerd worden. Mensen met een welzijnsvraag nemen best contact op via telefoon, mail of chat.

Kwetsbare mensen niet in de kou laten staan

We blijven zo veel mogelijk klaarstaan voor mensen met welzijnsvragen” benadrukt Anita Cautaers, directeur van CAW Groep. “Heel wat van onze cliënten zitten in een kwetsbare situatie. We doen er alles aan om hen niet in de kou te laten staan. Van de overheid hebben wij als zorginstelling ook die opdracht gekregen.”

Het zijn natuurlijk uitzonderlijke omstandigheden, dus de mogelijkheden zijn beperkter. “We hopen hiervoor op het begrip van onze cliënten” aldus Anita Cautaers.

Voorzorgsmaatregelen

De CAW’s nemen een aantal maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

  • Ze vragen contact op te nemen via telefoon, mail of chat. Individuele gesprekken gebeuren zoveel mogelijk op afspraak.
  • De CAW’s breiden het online hulpaanbod tijdelijk uit, zodat er meer chatgesprekken kunnen plaatsvinden.
  • Alle groepsactiviteiten zijn afgelast.
  • In de opvangcentra en inloopcentra worden maatregelen genomen om mensen zo weinig mogelijk in groep te laten samenkomen.
  • Vanzelfsprekend worden in alle werkingen hygiënische voorschriften in acht

Solidariteit tussen medewerkers

“We doen zoveel mogelijk beroep op onderlinge solidariteit. Medewerkers die door de maatregelen minder werk hebben, ondersteunen andere werkingen die meer helpende handen kunnen gebruiken. Dat kan het verschil maken. 17 Maart is de internationale dag van het sociaal werk. Het mag gezegd worden dat de zorg- en welzijnssector een enorme pluim verdient voor hun grote inzet en flexibiliteit in deze tijden” benadrukt Anita Cautaers.

Info en contact voor hulpvragen

www.caw.be

0800 13 500

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) versterkt welzijn

Het CAW zet zich in voor het algemeen welzijn en verleent hulp aan iedereen met een vraag of probleem. Bij de CAW’s staat de zorg voor kwetsbare mensen centraal. Hierbij streven we ernaar mensen terug verbinding te laten maken met zichzelf, hun familie, vrienden, buren en de bredere samenleving. Dit streven naar een warme solidaire samenleving kunnen we enkel in samenwerking met anderen en met voldoende middelen realiseren. We zijn allemaal een meerwaarde voor elkaar. CAW verbindt. Meer informatie: www.caw.be.

Contact voor persvragen

Anita Cautaers – directeur CAW Groep, Turnhoutsebaan 139a, 2140 Borgerhout

0492 73 54 23 | – anita.cautaers@cawgroep.be – www.caw.be