CAW De Kempen

Gamekamp voor problematische gamers

Op 14 maart traden de corono-maatregelen in voege: blijf in je kot. Meer tijd en verveling bij wie in quarantaine zit leidt mogelijk tot meer aperitieven, online shoppen, gokken en gamen.
Wie van nature gevoelig is voor een verslaving heeft het nu extra hard te verduren. Vooral alcohol en gamen zijn hierin gevaarlijke verleiders.

Veel van onze cliënten hebben door de corona-maatregelen nog minder structuur, daginvulling en dus meer leegte. Ze komen sneller in een sociaal isolement terecht (professor psychiatrie en medische psychologie Friede Matthuys (UZ Brussel en VUB).  Minder sociaal contact is minder sociale controle. Dit merken wij in de dagdagelijkse praktijk. Vele cliënten die enkele maanden stabiel waren en geen alcohol meer drinken, grijpen nu terug dagelijks naar een glas. Ze drinken of gamen hun emotionele leegte weg en we merken hierbij op dat de kans op betrapt/berispt of aangesproken te worden heel klein is. Iemand die pas zijn verslaving onder controle heeft doet er alles aan om zo gestructureerd mogelijk te leven om stressoren te vermijden. Door de corona-crisis komt er plots een hoge stressfactor bij waardoor het risico op herval veel groter is.  Ook de socio-economische gevolgen hebben een serieuze impact.

Gamende jongeren zijn door de corona-crisis vaak een vergeten doelgroep. Jongeren brengen sowieso veel van hun vrije tijd in een digitale omgeving door. Door wekenlang thuis te zitten dreigen ze hier volledig door opgeslokt te worden (Prof. Geert Dom). Doordat ze zoveel online zijn gaan ze zich nog meer verbonden voelen met elkaar, men wordt verwacht op het net. Men maakt deel uit van een community met een gezamenlijk doel. Hoe meer men online speelt, hoe hoger het level, de beloning en de ranking. Gamers voelen deze drive en gaan hier helemaal in op. Men komt in een soort van tunnel die zich beperkt tot het scherm. We zien in de hulpverlening verschillende symptomen bij problematische gamers, zowel op psychisch als fysiek vlak. Denk aan eenzaamheid, sociale angst, negatiever zelfbeeld, depressie…

Praktijk- en onderzoekservaringen leren ons dat gamers in de beginfase van overmatig gamen niet makkelijk openstaan voor het klassieke vroeginterventie- of hulpverleningsaanbod. Risicovolle gamers blijken eerder nood te hebben aan toeleiding naar bijkomende betekenisvolle vrijetijdsbesteding. Dit omdat het reguliere vrijetijdsaanbod soms onvoldoende aansluit, zelfvertrouwen in offline activiteiten laag is, men moeilijk tot initiatief komt om effectief te veranderen en er weinig offline ondersteunend contact is.

Daarom organiseren we in het najaar een vijfdaags gamekamp in de Kempen. Hier komen deelnemers in contact met leeftijdsgenoten die eenzelfde passie hebben voor gamen en waarbij de balans met een offline leven dreigt verstoord te worden of reeds verstoord is. We bieden een tiental jongeren activiteiten aan die, naast het gamen, een betekenisvolle vrijetijdsbesteding kunnen zijn. We werken aan zelfvertrouwen met oog voor het individu en groepsdynamica. Jongeren die anders moeilijker tot initiatieven komen of minder ondernemingszin hebben ervaren welke meerwaarde creativiteit en buitenlucht kan hebben. Er is een beperkte mogelijkheid tot gamen en het delen van spelervaring met anderen. Zo leren jongeren dat gamen op zich wel kan, maar bewuster en met mate. Gamen heeft immers ook voordelen: Je leert anticiperen, omgaan met falen, de oog-hand coördinatie verbetert, de reactiesnelheid en het ruimtelijk inzicht verscherpen … We streven naar een gezonde verhouding tussen de offline- en de onlinewereld.

Het kamp wordt begeleid door drie van onze drughulpverleners, één jongerenmedewerker van het JAC en twee gestabiliseerde ervaringsdragers.

Het kamp gaat door van 2 tot 6 november in De Hoge Rielen in Kasterlee. Aanmelden kan via https://www.rebootkamp.be/nl/kampen/kempen/

Enkele steden en gemeenten willen een tegemoetkoming voorzien voor jongeren uit kwetsbare gezinnen die overwegen deel te nemen aan het kamp. Daarnaast zijn we nog op zoek naar extra financiële middelen om het kamp in goede banen te leiden, begeleiding en activiteiten te voorzien en een terugkomdag te organiseren. Iedereen die een steentje wil bijdragen – hoe klein of groot ook! – zijn we dankbaar. Gulle schenkers kunnen een gift doen via deze pagina. Met deze giften kunnen we voldoende begeleiding en activiteiten voorzien om er een succesverhaal van te maken voor onze problematische gamers!