CAW Brussel

Geen structurele erkenning voor Foyer Bodegem: Daklozen worden nogmaals in de kou gelaten

De Brusselse regering kan geen middelen vrij maken voor de structurele erkenning van de daklozenopvang Foyer Bodegem: meer dan 70 alleenstaande mannen dreigen om vanaf 1 april 2021 weer op straat te belanden, 11 medewerkers verliezen hun job.

Foyer Bodegem is een uniek initiatief in het  Brusselse sociale landschap: 49 alleenstaande daklozen mannen en 24 asielzoekers kunnen worden er begeleid naar een betere toekomst en naar een zelfstandig leven. Dit project is het resultaat van een samenwerking tussen CAW Brussel en de vzw Sociale Werken van Leger des Heils en is een onmisbare schakel in de verschillende Brusselse initiatieven voor daklozen, gaande van “bad, brood en bed” tot de housing first projecten.

In juli 2020 heeft de vzw Sociale Werken Leger des Heils een aanvraag ingediend voor de structurele erkenning en financiering van dit project binnen de Brusselse ordonnantie voor de daklozenopvang. Op 29 oktober laat het kabinet van de bevoegde Minister, Alain Maron, weten dat geen bijkomende middelen beschikbaar zijn om Foyer Bodegem structureel te erkennen en te financieren.

CAW Brussel, vraagt aan de Brusselse regering en de bevoegde Minister Alain Maron om vooral een oplossing te vinden voor de meer dan 70 mannen die dreigen om op straat te belanden vanaf 1 april.