Internationale Vrouwendag: een warme en stabiele thuis

Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van vrouwenrechten, strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Ook wij laten deze bijzondere dag niet zomaar passeren.

Elke vrouw en ieder meisje heeft recht op een warme en stabiele thuis.

Dit is niet altijd de realiteit, zelf niet in België. Kwalitatieve huisvesting is nochtans een basisrecht. Zo heeft iedereen recht op duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. Het CAW levert een sterke bijdrage in de realisatie van dit recht. Via een divers aanbod van tijdelijke woongelegenheden en  hulp- en dienstverlening verhogen we de kans op wonen en de stabiliteit van wonen. Zo dragen wij bij tot een warme en stabiele woonsituatie voor iedereen. Wij blijven ons dag in dag uit actief inzetten voor de realisatie van het basisrecht op kwaliteitsvol wonen en het verhogen van het welzijn.

  • In totaal telde het CAW vorig jaar 58.486 vrouwelijke cliënten.
  • Binnen de werking van het CAW verbleven vorig jaar 746 vrouwen en meisjes in woonbegeleiding met verblijf. Dit is 33% van het totaal aantal cliënten binnen woonbegeleiding met verblijf bij het CAW.
  • Als gevolg van intrafamiliaal geweld verbleven 354 vrouwen en meisjes in 2018 in een Dit is 75% van alle residentiële cliënten ten gevolge van intrafamiliaal geweld.
  • 619 vrouwen en meisjes kenden in 2018 een onzekere woonsituatie. Het CAW biedt specifieke woonbegeleiding aan dat erop gericht is uithuiszetting te voorkomen. De focus ligt op het behouden van de woonst. Via een netwerkgerichte aanpak verdedigen de CAW hulpverleners de belangen van cliënten en ondersteunen hen.
  • 402 vrouwen en meisjes verbleven in crisisopvang. Dit is 43% van het totaal aantal cliënten in crisisopvang. Een crisisopvangcentrum biedt een tijdelijk onderkomen wanneer een persoon door omstandigheden niet langer thuis kan wonen of wanneer er door een noodsituatie geen onderdak meer is. De opvangcentra bieden een veilige en beschermende omgeving.

 

Dak- en thuisloosheid bestrijden, vraagt hulpverlening over alle levensdomeinen heen. Want thuisloos zijn of dreigen te worden, betekent vaak ook problemen op andere vlakken: inkomen, werk, eenzaamheid, …  Daarom wordt de begeleiding afgestemd op de persoonlijke situatie, eigen tempo en steeds in overleg met de persoon. Via een positieve en krachtgerichte houding gaan we actief op zoek naar de eigen mogelijkheden en steunbronnen van de hulpvrager. Onze begeleiding is gericht op ondersteunen en versterken van die aanwezige krachten van de hulpvrager, in de directe leefomgeving en in de bredere samenleving. Het CAW zet in op duurzame verbindingen tussen de persoon, het gezin en relevante actoren en organisaties. Omdat iedere situatie en iedere persoon anders is, is zorg op maat zeer belangrijk.

Bij het CAW streven we naar gelijkwaardigheid.

We hebben respect voor iedereen en we zijn onbevooroordeeld. We waarderen anderen om wie ze zijn. Het is belangrijk dat we samen ruimte creëren zodat iedereen zichzelf kan zijn. Wij blijven ons actief inzetten in de realisatie van het basisrecht kwalitatief wonen. Wij streven naar een warme, betaalbare en kwaliteitsvolle woonsituatie voor alle vrouwen en meisjes.