Maand van de verhoogde tegemoetkoming bij CAW Zuid-West-Vlaanderen

November staat bij CAW Zuid-West-Vlaanderen in teken van de verhoogde tegemoetkoming. Alle personen met een laag gezinsinkomen (onder de inkomensgrens) hebben recht op verhoogde tegemoetkoming (VT). Dit statuut brengt heel wat voordelen met zich mee zoals verhoogde terugbetaling van (medische) kosten, korting bij het openbaar vervoer...

Toch stellen we vast dat heel wat mensen dit recht niet ten volle benutten. Volgens onderzoek zouden tot 500.000 Belgen hier recht op hebben, maar zijn ze hier niet van op de hoogte en dienden geen aanvraag in. Daarnaast zijn er ook personen die dit automatisch toegekend kregen maar niet op de hoogte zijn van de voordelen waarop ze recht hebben. Daarom willen we deze maand van de verhoogde tegemoetkoming benutten om hier met de cliënten rond te werken.

Met de hulp van postkaartjes met gerichte vragen bekijken we samen met elke cliënt die deze maand een afspraak heeft met een hulpverlener of deze reeds verhoogde tegemoetkoming heeft, of hiervoor een aanvraag zou kunnen indienen.
Samen met cliënten die reeds verhoogde tegemoetkoming hebben, overlopen we de voordelen waar zij recht op hebben. In beide gevallen bekijken we samen hoe deze aangevraagd kunnen worden en helpen hulpverleners bij de aanvraag. Het verkennen en uitputten van rechten kan en moet immers in elke hulpverlening een plaats krijgen.