CAW De Kempen

Maatregelen CAW De Kempen tegen Coronavirus

Ook tijdens de Coronacrisis kan je bij ons terecht met al je welzijnsvragen. Met de meest recente ontwikkelingen in het achterhoofd, bekijken we steeds opnieuw hoe we onze hulpverlening het beste kunnen organiseren. We volgen daarbij ook de richtlijnen die we krijgen vanuit de overheid.

De algemene principes blijven uiteraard steeds gelden: 1,5 meter afstand houden, handen wassen, tafels en deurklinken ontsmetten… Het dragen van een mondmasker is in al onze gebouwen verplicht.

We werken met gesloten deuren. Je kan bij ons terecht via het telefonisch onthaal (van 9 u. tot 17 u.), via e-mail of chat.

Op onze JAC-locaties kan je elke woensdag van 12 u. tot 15 u. terecht. Ook is er fysieke permanentie in onze Opvoedingswinkel op woensdagvoormiddag van 9 u. tot 12u. Ons inloopcentrum, inclusief Noor (donderdag van 14u tot 16u), blijft open.

Face-to-face gesprekken zijn weer mogelijk op afspraak en met een maximum van 4 personen (exclusief hulpverlener). We hebben daarvoor onze gesprekslokalen aangepast aan de huidige hygiënevoorschriften, bijvoorbeeld door het plaatsen van schermen en het aanbrengen van looprichtingen in onze gebouwen. Je kan zelf kiezen of je een face-to-face gesprek wil inplannen, of toch liever een telefonisch gesprek of een gesprek via beeldbellen aangaat.

Huisbezoeken zijn mogelijk in uitzonderlijke en hoogdringende situaties. Er blijven wel strikte veiligheidsvoorschriften gelden. De huisbezoeken gaan zoveel mogelijk buiten door.

Fysiek groepswerk binnen en buiten worden voorlopig stopgezet, omwille van de beperking dat er maximum 4 personen (exclusief hulpverlener) aanwezig kunnen zijn.

Ouder dan 25 jaar? Contacteer CAW.

0800 13 500 elke werkdag van 9 u. tot 17 u.
onthaal@cawdekempen.be reactie binnen 2 werkdagen
www.caw.be/chat/ elke werkdag tussen 13 – 17 u.

Jonger dan 25 jaar? Contacteer JAC.

Het achterliggende hulpaanbod zoals slachtofferhulp, opvoedingsondersteuning, woonbegeleiding… blijft uiteraard beschikbaar, en zijn toegankelijk via bovenstaande kanalen.