Aantal vragen over relaties en persoonlijke problemen gestegen

23 mei 2019

In 2018 kwamen 108.647 cliënten uit heel Vlaanderen en Brussel in contact met het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk). De meeste mensen komen bij het CAW met vragen over relaties (moeilijke relaties en familiaal geweld) en persoonlijke problemen.

108.647 cliënten

Het voorbije jaar kwamen 108.647 cliënten in contact met het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk). Het CAW ondersteunt mensen bij al hun vragen en problemen over welzijn. Een kwart van de cliënten is jonger dan 25 jaar en worden begeleid door het JAC (jongerenaanbod van het CAW). Er kloppen iets meer vrouwen dan mannen aan bij het CAW.

Meeste onthaalvragen over relaties en persoonlijke problemen

In 2018 waren de CAW’s er voor kwetsbare mensen met vooral onthaalvragen (41%) over relaties, echtscheiding en persoonlijke problemen, zoals psychisch welbevinden, verlieservaringen, problemen in ouder-kindrelatie en familiaal geweld. Als cliënten het gevoel hebben er niet meer alleen uit te geraken, helpt het CAW hen hierbij. Sommige situaties en problemen vragen een grondige aanpak waardoor begeleiding opgestart wordt. Begeleiding door het CAW is gratis.

1 op 10 CAW-cliënten krijgt hulpverlening bij financiële problemen

In 2018 hadden 11.323 CAW-cliënten nood aan ondersteuning bij financiële problemen. De CAW’s ondersteunen cliënten met financiële problemen via verschillende initiatieven en acties zoals budgetbegeleiding, budgetbeheer en  schuldbemiddeling. Een menswaardig inkomen moet burgers toelaten een leven te leiden waarin ze kunnen deelnemen aan de samenleving, zodat ze erbij horen en eraan bijdragen. Dat dit niet voor elke burger gegarandeerd is, blijven we aankaarten.

Samen groeien in welzijn

CAW hulpverleners kijken met een brede blik naar vragen van cliënten. Samen met de cliënten gaan ze op weg om problemen stapsgewijs aan te pakken en desnoods aan te kaarten bij beleidsverantwoordelijken. Elke CAW-medewerker verlegt dag in dag uit zandkorreltjes in de rivier die voor de kwetsbare burger een wereld van verschil maken.

Wil je meer weten? Je kan ‘CAW in beeld 2018’ hier lezen of downloaden. CAW in beeld geeft een kijk op de hulp- en dienstverleningspraktijk van de 11 CAW’s met de focus dit jaar op justitieel welzijnswerk en de hulpverlening bij schulden en financiële problemen.

CAW versterkt welzijn

Het CAW zet zich in voor het algemeen welzijn en verleent hulp aan iedereen met een vraag of probleem. Bij de CAW’s staat de zorg voor kwetsbare mensen centraal. Hierbij streven we ernaar mensen terug verbinding te laten maken met zichzelf, hun familie, vrienden, buren en de bredere samenleving. Dit streven naar een warme solidaire samenleving kunnen we enkel in samenwerking met anderen en met voldoende middelen realiseren. We zijn allemaal een meerwaarde voor elkaar. CAW verbindt.

Perscontact

Tessa Claes – stafmedewerker communicatie CAW Groep, 0491 37 04 22 – tessa.claes@cawgroep.be