Nood aan armoedebeleid, over de beleidsthema's heen

In oktober 2018 komt het VVSG met zorgwekkende cijfers naar buiten. Het aantal mensen dat moet rondkomen met een leefloon blijft jaar na jaar toenemen. In 10 jaar tijd tellen we 40 procent meer leefloners (zie artikel en cijfers VVSG).

 

41 000 Vlamingen moeten vandaag de dag rondkomen met een inkomen onder de armoedegrens. Armoede is een wrede vorm van uitsluiting, terwijl het zo belangrijk is iedereen aan boord te houden. Vooral voor die mensen zelf, maar ook voor de samenleving. Uitsluiting is altijd negatief!

Mensen die recht hebben op een leefloon of andere financiële tegemoetkomingen vinden te vaak de weg naar die steun niet. De zogenoemde “onderbescherming”. Net daarom is het zo belangrijk om armoede proactief aan te pakken. Wanneer mensen op tijd hulp krijgen, kunnen we veel problemen vermijden.

Armoede is zo’n complex probleem dat er op alle vlakken tegelijkertijd actie moet worden ondernomen. Dat vergt dus één plan over alle beleidsniveaus en bevoegdheden heen. Het CAW streeft met overtuiging naar laagdrempelige en beschikbare hulpverlening voor mensen in hun buurt. Het CAW neemt het voortouw in intersectorale samenwerkingsverbanden om passende hulp mogelijk te maken over de beleidsgrenzen heen.