CAW Groep

Een divers CAW

Diversiteit is van alle tijden. Onze samenleving is voortdurend in beweging. Verscheidenheid is nu méér en breder zichtbaar dan ooit. Een diversiteitsbeleid is een vanzelfsprekend en fundamenteel onderdeel van een goed beleid en krachtig sociaal werk.

Deze ambitie vertalen we naar visie, die ons richting geeft, en doelgerichte acties, die we daadkrachtig uitvoeren.

Lees hier onze visietekst diversiteit.

Download: CAW visietekst diversiteit