CAW Halle Vilvoorde organiseert vrijwilligersmarkt in 4 regio’s

CAW Halle-Vilvoorde wil kwaliteitsvolle hulpverlening bieden en kan daarvoor rekenen op een team van professionals die werken rond thema’s als wonen, armoede en schulden, persoonlijke en relationele problemen, slachtofferschap en problemen met justitie, hulp aan jongeren en crisishulp. Daarnaast wenst het CAW expliciet te investeren in vrijwilligerswerk omdat het een meerwaarde biedt voor zowel de bredere samenleving als de hulpverlening zelf.

Het CAW kiest bewust voor het werken met vrijwilligers. Het CAW is er immers van overtuigd dat de samenleving een plek is waar mensen zich thuis voelen wanneer ze zich betrokken voelen bij wat leeft in hun omgeving: een buur die een duwtje in de rug kan gebruiken, die vrouw in de straat die vaak alleen is, dat gezin die net nieuw is in de wijk en nog niemand kent.  Vrijwilligers laten zien hoe je betrokken kan zijn. Op een actieve manier zetten zij hun talenten in voor de samenleving.

“Het contact met mensen en zeker ook de kinderen, loopt goed en ik krijg veel positieve reacties” getuigt Jean-Pierre, vrijwilliger in de Bezoekruimte. “Ik heb fijne collega’s die me bijstaan en die achter mij staan”.

CAW Halle Vilvoorde wil haar ploeg vrijwilligers gevoelig uitbreiden. Daarom organiseren ze een Vrijwilligersmarkt in de 4 zorgregio’s van Halle-Vilvoorde met telkens een namiddagsessie van 14u tot 16u en een avondsessie van 18u tot 20u:

Vrijdag 18/10 in het CAW, Poverstraat 75 B48, 1731 Zellik; maandag 21/10 in het CAW, Brusselsesteenweg 15/17, 3080 Tervuren; dinsdag 22/10 in het CAW, Jean Baptiste Nowélei 33, 1800 Vilvoorde; woensdag 23/10 in Jeugdcentrum ‘de Kazerne’, Ontmoetingsruimte, Leide 3, 1500 Halle. Bekijk het event op facebook.

Inschrijven kan via vrijwilligers@cawhallevilvoorde.be

Op deze Markt kunnen geïnteresseerden uitleg krijgen over ‘werken als vrijwilliger in het CAW’ en over de verschillende vacatures waarvoor ze vrijwilligers zoeken. Er is een ruime waaier aan thema’s en taken, waaruit vrijwilligers een keuze kunnen maken, naargelang hun interesses, krachten, talenten:

Ondersteunen bij slachtofferhulp, ontmoeting helpen organiseren in inloopcentra of bezoekruimte, buddy’s die op weg gaan met kwetsbare mensen (zowel jongeren als volwassenen)  rond eenzaamheid en netwerk, praktische zaken, wonen, financiën en administratie, de werking van de sociale kruidenier ondersteunen, het (telefonisch) onthaal versterken, administratieve en logistieke ondersteuning bieden, vorming geven aan doelgroepen, enz…

Je vindt alle vacatures op www.caw.be/vrijwilligers/ en kies onderaan voor ‘CAW Halle Vilvoorde’.

Download: