10/09 Werelddag Suïcidepreventie

 

 

Werelddag Suïcidepreventie

De gespreksgroep is een veilige omgeving waarin lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen, gedachten en gevoelens kunnen uitgewisseld worden. Het is niet altijd evident voor nabestaanden na zelfdoding om die specifieke ervaringen te delen met mensen uit de eigen omgeving. Het in contact komen met en ontmoeten van lotgenoten kan in die zin ondersteunend en helend werken. De begeleider van de lotgenotengroep is een professionele hulpverleners van het CAW. De begeleider laat mensen op verhaal komen. Praten met mensen die min of meer hetzelfde meemaakten zorgt voor erkenning, herkenning en bekrachtiging van de eigen ervaringen. Lotgenoten hebben het gevoel dat ze elkaar gemakkelijker kunnen begrijpen en zich gemakkelijker in elkaar kunnen inleven, wat het delen van ervaringen, gedachten en gevoelens faciliteert. Door te horen hoe andere nabestaanden hun situatie ervaren en hoe zij omgaan met hun rouwproces kunnen mensen gestimuleerd worden om nieuwe wegen te verkennen. Wie de voorkeur geeft aan een individuele gesprek kan terecht bij het CAW. Er zit altijd een CAW in je buurt. Het CAW staat klaar voor al je welzijnsvragen.

0800 13 500    www.caw.be

Zelfmoordlijn 1813     www.zelfmoord1813.be