CAW Noord-West-Vlaanderen over het thema transitmigranten

Op 31 januari werd in de reportage van Focus WTV 'Verdeelde reacties op gedoogzone voor vluchtelingen' gesteld dat CAW Noord-West-Vlaanderen wil meewerken aan het voorstel van vzw Humain om een gedoogzone te installeren in Oostende en dat het CAW er een infopunt wil openen. Verder werd ook aangegeven dat wij in dat infopunt mensen willen stimuleren om tóch asiel aan te vragen (en dus de oversteek naar Groot-Brittannië afraden). Tenslotte geeft men aan dat wij samen met stad Oostende op zoek zijn naar een locatie voor het infopunt.
De info die in de reportage meegegeven werd is niet helemaal correct, en geeft een verkeerd beeld van de situatie. Wij betreurden ook de toon van de reportage, die een polariserend beeld gaf.

Tine Wyns verduidelijkt in de video ons standpunt over het thema transmigranten.

 

Tine Wyns is directielid bij CAW Noord-West-Vlaanderen.