Praat erover

Een dak boven je hoofd

Als het nodig is en je 18 jaar of ouder bent, gaan we samen met jou op zoek naar gepaste woning of een vorm van opvang.
Het JAC blijft bereikbaar als het nodig is, om je verder te helpen en mee te zoeken naar een blijvende oplossing.

Er zijn verschillende vormen van opvang. Afhankelijk van de aard van je probleem, kan je er terecht. Vraag ernaar bij het JAC.

Verblijven in een jongerenopvangcentrum is niet gratis. Je betaalt een vaste dagprijs. Als je dit zelf niet kan betalen, neemt het OCMW deze kost op zich. Als je in een opvangcentrum verblijft begeleiden wij je bij het realiseren van je toekomstplannen. We helpen je ook in je zoektocht naar een permanente woonplaats en proberen te voorkomen dat je (opnieuw) zonder woning komt te zitten.