Praat erover

Je eigen plek?

Iedereen heeft recht op duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. Waar je als jongere woont, is niet altijd even simpel. Misschien woon je liever niet meer thuis? Of kan je thuis niet blijven wonen. Misschien ben je intussen meerderjarig en sta je op eigen benen. We helpen je verder met enkele antwoorden.