Problemen voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten de JAC's in Vlaanderen en Brussel ook in op preventie.

Sommige JAC’s organiseren vormingen of lenen materiaal uit dat kan gebruikt worden in een les of vormingsmoment. Er lopen ook heel wat projecten en acties in het kader van preventie. Verschillende JAC’s gaan ook op bezoek bij scholen en organisaties om zichzelf voor te stellen of zetten zelf hun deuren open voor een bezoek. Op die manier weten jongeren het JAC sneller te vinden met hun vraag, vooraleer die vraag een probleem wordt.

Het JAC neemt ook zelf initiatieven om jongeren met elkaar in contact te brengen. Het JAC moedigt jongeren aan om elkaar te helpen.