Vorming en coaching

Jongeren helpen elkaar

Bekijk de locaties

Onze deelwerking Kwadraat ondersteunt de Antwerpse jeugd in het opgroeien tot zelfbewuste volwassenen die trots zijn op zichzelf. Ze doen dat door (naast opvoedingsondersteuning en begeleiding) vorming en coaching aan te bieden.

Deze hulpverlening is enkel beschikbaar in de regio Antwerpen.

Vorming

Het vormings- en trainingsluik bestaat uit:

  • ZAPP die een heel actieve training biedt voor jongeren. De training geeft jongeren een kans om te werken rond weerbaarheid en agressiebeheersing binnen een vrijwillig vormingsaanbod.
  • Het project OO10 ondersteunt ouders van kinderen tussen 10 en 17 jaar. We doen dit aan de hand van een groepsaanbod ‘OO10 stress’, gebaseerd op de methodiek van Rots en Water.
  • Zamourai bouwt bruggen tussen jeugdwerk en jeugdwelzijn. Binnen de Zamourai basisopleiding staat de rol van de jeugdwerker centraal in het omgaan met individuele welzijnssituaties van kwetsbare tieners en jongeren.
  • De Jeugdadviseurs is een peersupport- project dat zicht richt naar alle jongeren in Antwerpen. Het reikt jongeren tools aan die bruikbaar zijn in de dagelijkse realiteit. Hun vormingen zijn een jarenlange traditie binnen het Vlaamse Jeugdwelzijnslandschap.

Coaching

vertrekt vanuit het laagdrempelige aanbod ‘ het coachproject’.  De vrijwillige coach tracht er voor te  zorgen dat leerlingen die steun nodig hebben hun diploma behalen. Hij of zij is geen professionele hulpverlener maar een eerder een soort ‘grote broer of zus’ die zelf ook puber is geweest en die weet hoe het voor een jongere is om op te groeien in de stedelijke omgeving.

Indien de situatie van de jongere meer ondersteuning behoeft is er  de Jongerencoach die een hogere opleiding geniet en dus vanuit een doorstroomproject jongeren terug op de rails helpt. De Jongerencoach werkt in opdracht van het CAW maar verbindt zich aan één of meerdere scholen. Ze werken preventief en helpen  mee uitval van jongeren te voorkomen.

Kwadraat is enkel toegankelijk via het centraal meldpunt (CMP) van de stad Antwerpen.