Joske maakt er SPEL van

Het is oké om je niet oké te voelen. MAAR: blijf er niet alleen mee zitten! Praat erover!

Allemaal makkelijk gezegd, maar wat als iemand daar plots voor je staat en duidelijk maakt dat het niet oké gaat? Wat doe je als je vermoedt dat het niet goed gaat met iemand uit je groep?

De Dobbelsteen

Ook zo’n prachtige dobbelsteen in ontvangst mogen nemen? Top! Maar wat doe je daar nu mee? De dobbelsteen kan je op verschillende manieren gebruiken.

Gespreksstarter in groep

Voel je dat er iets gaande is in de groep en wil je het gesprek rond mentaal welzijn aangaan? Dan kan je de dobbelsteen gebruiken als leidraad. Elk figuurtje is gekoppeld aan een categorie. Hieronder vind je inspiratie voor mogelijk vragen, maar gebruik je eigen fantasie om verder aan te vullen.

Hou echter ook hier zoveel mogelijk alle do’s & dont’s in je achterhoofd. Gesprekken over moeilijke onderwerpen kunnen heel wat teweeg brengen. Zowel in je groep als in het hoofd van één of meerdere leden. Zorg dat je voldoende tijd en (mentale) ruimte hebt om in gesprek te gaan. Maak met de leiding ook vooraf afspraken: wat als iemand aangeeft dat het echt niet gaat?

Gespreksstarter individueel

Geeft iemand aan dat het niet goed gaat en hij/zij wil hierover praten? Geraakt het gesprek maar moeilijk op gang? Gebruik de dobbelsteen als ijsbreker. Je kan onderstaande vragen gebruiken, vragen welk ‘joske’ het beste past bij hoe hij/zij zich momenteel voelt of over welk ‘joske’ het gaat, …

Maak je je na een gesprek zorgen om iemand? Zorg dat ook jij er niet alleen blijft mee zitten. Maar afspraken met de (hoofd)leiding: wie is jouw vertrouwenspersoon? Met wie kan jij het verhaal delen. Beloof nooit aan een lid dat je het aan niemand zal vertellen. Wees eerlijk en geef aan dat je je zorgen maakt, dat je dit niet voor jezelf kan houden. Dit betekent uiteraard niet dat je niet discreet moet zijn. Niet iedereen hoeft alles te weten!

Cool gadget om je uniform wat extra pit te geven! 😊

Laat merken dat geeft om het welzijn van anderen & dat van jezelf!

Laat ons weten hoe jullie met de dobbelsteen aan de slag gaan! #wijmakenerspelvan

Inspiratielijst vragen dobbelsteen

Do’s en Don’ts

Do Don’t
Toon interesse, bv. oh en voor welke club supporter je? Interesse afbreken, bv. voetbal is saai.
Wat maakt dat … Waarom… (kan veroordelend overkomen).
Blijf neutraal en laat jongere zelf beslissen, bv. hoe zie jij dit zelf? Zeg niet wat een ander moet doen. Beslis niet in zijn/haar plaats.
Luister naar de persoon. Wees empathisch. Toon respect. Situatie op jezelf betrekken, bv. ik heb dat ook al meegemaakt.
Erken de moeilijke situatie en bijkomende gevoelens,

bv. klopt het dat …

Minimaliseer het probleem niet, bv. het is allemaal  niet zo erg.
Wees open en eerlijk. Maak geen beloftes die je niet kan waarmaken,

bv. ik ga dit tegen niemand zeggen.

Advies afchecken, bv. is het oké als ik mijn mening geef? Gebruik geen standaardzinnetjes zoals alles komt goed!
Geef het niet op na één poging.

Blijf proberen, maar respecteer de autonomie van de jongere.

Laat merken dat de jongere bij je terechtkan als hij/zij dit wil.

Forceer niets. Dring niet aan. Werk op tempo van de jongere.
Houd rekening met het moment.

Het is niet altijd gepast om over gevoelige onderwerpen te praten.

Begin niet te pas en te onpas over moeilijke thema’s,

bv. niet in grote groep.

Let op dat je voldoende tijd hebt om te praten.

Blijf er niet alleen mee zitten.

Best maak je hier op voorhand afspraken over binnen de groep.

Zoek professionele hulp als je je zorgen maakt.

Een overzicht vind je op de website van WatWat.

Vertel niet het hele verhaal tegen de ganse leidingsploeg.

Houd het discreet.

Zoek professionele hulp indien nodig!

Een overzicht van alle hulporganisaties vind je op de website van WatWat.

De stap zetten naar hulpverlening is niet altijd even makkelijk. Misschien helpt het jou als iemand mee gaat naar dat eerste gesprek? Of samen met jou een mailtje opstelt? Spreek je ouder(s) aan om mee te gaan of vraag het aan je beste vriend of aan je lief. Ze zullen blij zijn dat ze jou hierin kunnen steunen.

Zie je dat niet echt zitten? Veel organisaties hebben ook een chat-aanbod: Awel, CLB, het JAC. Die chat is anoniem. Je kan je verhaal doen en zo krijg je wat duidelijkheid over hoe het werkt. Het helpt misschien ook om in de toekomst een eerste live-contact wat makkelijker te maken?

Interessante lectuur!

Interesse in de dobbelsteen?

Je kan zelf een dobbelsteen maken met dit sjabloon.

Samenwerking

‘Joske maakt er SPEL van!’ is het resultaat van een intense samenwerking tussen het JAC en de verschillende leden van het JOS (jeugdbewegingsoverleg): FOS Open Scouting, Scouts & Gidsen Vlaanderen, Chirojeugd Vlaanderen, Evangelisch Jeugdverbond, KSA, JNM, IJD, KLJ & Jeugd Rode Kruis.