Trajectbegeleider

Hoogstraten
Reageren voor 11.02.2024
Bepaalde duur

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio De Kempen.

Waar kom je terecht?
CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben, kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen. Je maakt deel uit van het team Detentie en Outreach. In het arrondissement Turnhout bevinden zich meer dan 1/4 e van de gedetineerden in Vlaamse gevangenissen, verspreid over de gevangenissen van Turnhout, Merksplas, Wortel en Hoogstraten. Deze groep is zeer heterogeen qua detentie-titel (veroordeelden, geïnterneerden, beklaagden). Je uitvalsbasis is de Welzijnscampus te Turnhout maar je werkt voornamelijk in de gevangenis van Hoogstraten.

Wat doe je?

 • Je bent vaste contactpersoon voor de gedetineerden gedurende de hele detentie.
 • Je zet samen met de cliënt een hulpverleningsplan uit met concrete afspraken.
 • Je biedt psychosociale eerstelijnsondersteuning aan cliënten maar geeft ook informatie en advies over de gang van zaken in gevangenis, gerechtelijke procedures, reclassering, etc.
 • Je helpt cliënten met de voorbereiding van de reclassering.
 • Je werkt samen met justitie aan een zinvolle invulling van de detentie.
 • Je biedt praktische en administratieve hulp bij bv. het opstellen van brieven en legt indien nodig ook externe contacten.
 • Je werkt samen met verschillende andere hulp- en dienstverlenende actoren en coördineert het geheel.
 • Je respecteert het beroepsgeheim, de deontologische code en de GDPR-richtlijnen.
 • Je werkt cultuursensitief en behandelt elke cliënt gelijkwaardig, ongeacht zijn/haar leeftijd, gender, seksuele geaardheid, afkomst, nationaliteit, beperking of chronische ziekte.
 • Je bespreekt en evalueert het hulpverleningstraject van de cliënt op regelmatige basis met je team.

Wie ben je?

 • Je hebt een bachelordiploma in humane wetenschappen, in een sociale richting of je hebt gelijkwaardige ervaring.
 • Je kan werken in een gevangeniscontext waarbij je het evenwicht kan houden tussen het samenwerken met justitie en de eigen opdracht en identiteit.
 • Je werkt vlot in een team, maar werkt tegelijk zelfstandig en stressbestendig.
 • Je kan vlot communiceren en bemiddelen.
 • Je gaat deskundig om met cliënten.
 • Je gaat voor een krachtgerichte oplossingsgerichte insteek met oog voor het brede netwerk van de cliënt.
 • Ervaring in begeleidingswerk vanuit een generalistische insteek is een pluspunt.

Wat mag je verwachten?

 • Wij bieden een contract van bepaalde duur tot 31 december 2024, 50% jobtime.
 • Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC 319.01 (B1C). Deze brutojaarwedde bedraagt 2.957,69 euro per maand voor 100 % jobtime en zonder baremieke anciënniteit.
 • Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
 • Je tewerkstellingsplaats is Stationstraat 80 in Turnhout maar je kan je vlot verplaatsen naar de verschillende gevangenissen, voornamelijk de gevangenis van Hoogstraten.
 • De datum van indiensttreding is in overleg te bepalen, bij voorkeur zo snel mogelijk.

Hoe kan je je kandidaat stellen?
Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul dan het invulformulier op deze website in – via de knop ‘solliciteer hier’.

 • We verwachten je kandidatuur ten laatste op zondag 11 februari 2024.
 • Uit de kandidaturen maken we een eerste selectie.
 • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, vermoedelijk op maandag 19 februari 2024 tussen 15u-19u.

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met teamverantwoordelijke Nick Van de Mierop via nick.vandemierop@cawdekempen.be of 0477/ 87 22 31.

Voor vragen over de procedure kan je terecht bij personeelswerker Lies Lavrysen via lies.lavrysen@cawdekempen.be of 0493 09 68 44.

Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.

Download: 2024-01-23 - trajectbegeleider