CAW maakt sterker!

7 speerpunten voor een sterk welzijnsbeleid

Het kan iedereen overkomen: in een situatie belanden die je aan het wankelen brengt. Omdat je onverwacht je job verliest. Omdat je sukkelt met je gezondheid. Omdat er problemen zijn binnen je gezin. Omdat je de huur niet meer kan betalen. Omdat je slachtoffer wordt, van fysiek of mentaal geweld of geconfronteerd wordt met een andere schokkende gebeurtenis.

Met de 11 CAW’s in Vlaanderen en Brussel zijn we het eerste aanspreekpunt voor mensen die zich op zo’n kwetsbaar moment in hun leven bevinden. Om wat voor reden dan ook. Maar het welzijn en de mentale gezondheid van mensen staan onder druk.  

2024 is een belangrijk verkiezingsjaar. In juni verkiezen we de vertegenwoordigers voor het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Parlement, het federaal parlement en het Europees Parlement. In oktober stemmen we voor de gemeente- en provincieraden. CAW ijvert met zeven speerpunten voor een sterk welzijnsbeleid.

CAW maakt sterker

We ijveren als CAW voor een sterker welzijnsbeleid dat werk maakt van zeven speerpunten. Deze eisen en aanbevelingen kwamen tot stand in nauw overleg met de 11 CAW ’s in Vlaanderen en Brussel. Ze zijn gebaseerd op onze gezamenlijke vaststellingen op het terrein zelf, op de echte noden van mensen. Willen we in de toekomst blijven zorg dragen voor hen? Dan zijn extra investeringen absoluut noodzakelijk.

Meer lezen?

Bekijk de beknopte versie van ons memorandum in een vereenvoudigde visual, die je kan printen of download onze brochure met de volledige tekst, om rustig te bekijken en te lezen.

Bekijk beknopte versie (100kb, pdf)
Download volledige versie (562kb, pdf)
Download de extra bijlage federale verkiezingen (211kb, pdf)

 

Meer weten?

Verdiep je in onze 7 speerpunten: