Het CAW versterkt welzijn

Iedereen heeft het wel eens moeilijk…

Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden of familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal niet meer lukt. Daar heb je recht op. Maar iedereen heeft ook recht op goede hulp.

Daarvoor is het CAW er!

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… We bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.

Het CAW doet meer.

We geven steun aan diegenen die het moeilijk hebben zodat ze zelf terug verder kunnen. We bieden rust aan diegenen die dat kwijt zijn. We versterken de mogelijkheden van mensen en staan hen bij in het benutten van hun basisrechten. We bestrijden elke vorm van uitsluiting en komen op voor een menswaardig leven voor iedereen. We gaan voor gelijke kansen en een harmonieuze samenleving.

De CAW’s als sector

De CAW’s kiezen ervoor om intensief samen te werken. De CAW Groep verbindt de 11 CAW’s op sectoraal niveau. De CAW Groep bestaat uit de beleidsgroep, sectorale werkgroepen en de medewerkers van de CAW Groep. In de beleidsgroep zetelen de 11 directeurs van de CAW’s. Op beleidsniveau wordt gekozen om meer in te zetten op eenduidige en gezamenlijke boodschappen en worden beleidsafspraken gemaakt. Ook zijn er verschillende CAW overstijgende werkgroepen die het inhoudelijk beleid en de communicatie op elkaar afstemmen. De medewerkers van de CAW Groep ondersteunen de CAW’s in deze verbinding en doen de belangenbehartiging van de CAW’s ten aanzien van de overheid en vertegenwoordigen hen op allerlei fora.

Meer info over een regionaal CAW?

Zoek je meer informatie over een specifiek CAW. Kies in onderstaande lijst de regio die voor jou van toepassing is.