De expertisewerking van CAW Limburg

CAW Limburg borgt en ontwikkelt expertise in een nieuwe intern georganiseerde expertisewerking.

Zes kernthema’s

Om het bos door de bomen te zien in alle expertises die we in huis hebben, is focus nodig. Daarom werken we met acht kernthema’s. Specifieke expertises kunnen gelieerd worden aan zo’n kernthema. Op die manier kunnen we meer doelgericht en met impact expertise versterken en ontwikkelen, doordat we ook medewerkers hun expertises gaan verbinden rond die thema’s. We willen met deze aanpak oa mee wegen op het maatschappelijke debat via een versterkte beleidssignalering en meer politiserend werken.

De acht kernthema’s zijn:

  • Wonen
  • Precair verblijf
  • Kinderen en jongeren
  • Criminaliteit, verkeer en rampen
  • Relaties en persoonlijke problemen
  • Armoede, schulden en toeleiding tot basisrechten

Jouw aanspreekpunten voor innovatie en sociaal ondernemerschap

Kris Vanderhoydonck, directeur innovatie & sociaal ondernemerschap

email; 0473 726 699