Gouden buurt

Op een bepaald moment kwam de buurt tussen de Tuighuisstraat, Sint-Antoniusstraat en Zwevegemsestraat in de media wegens overlast en samenlevingsproblemen. De aanwezigheid van de nachtopvang voor thuis- en daklozen, de opvang in studio’s en de inloopwerking van het Centrum Algemeen Welzijnswerk zorgen soms voor overlast en onveiligheidsgevoelens. De buurtbewoners geven aan hun buren nauwelijks te kennen en zich onveilig te voelen in hun buurt. Het terrein met leegstaande gebouwen, voorzien is voor het bouwproject van de Sociale Huisvestingsmaatschappij ‘Wonen regio Kortrijk’, versterkt dit onveiligheidsgevoel in deze buurt.

Het doel is om meer verbinding te creëren tussen de bewoners/bezoekers van CAW Zuid-West-Vlaanderen en de (kwetsbare) buurt. Wij geloven met onze aanwezigheid heel wat te kunnen betekenen voor de buurt en samen een positief verhaal te kunnen schrijven, waarbij iedereen zich goed voelt in zijn woning en in zijn buurt.

Contactpersoon: sarah.verheye@cawzuidwestvlaanderen.be