Hoe gaat CAW Limburg maximaal regionaal werken?

Hoe realiseren we een CAW dat maximaal in jouw regio aanwezig is? We nemen je graag mee in het hoe van onze nieuwe manier van werken.

CAW Limburg werkt regionaal waar het kan, centraal waar het moet.

We willen:

  • zo regionaal mogelijk werken.
  • professioneel nabij zijn bij de cliënt.
  • een betere samenwerking voor de populatie van jouw regio.
  • een aanspreekpunt in jouw regio, zowel voor cliënt als voor jou.
  • een continue dialoog met lokale besturen en partners.
  • een sterkere positionering in jouw regio en een gezicht creëren.
  • een goede regionale doorvertaling van het CAW Limburg-beleid